Közlekedésfejlesztés

Az országok közötti és azon belüli gyors, kényelmes és biztonságos közlekedés a gazdaság működésének és fejlődésének a feltétele. Az ehhez kapcsolódó projektek mindennapi életünket érintik, azok sikeres megvalósítása közelebb hozza az embereket egymáshoz és sikere mindannyiunk közös sikere.

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a tagállamok belső és egymás közötti közlekedésének korszerű, folyamatos fejlesztésére és annak támogatására. Munkáink során az ilyen feladatokat a közlekedésépítés szinte valamennyi szakterületét érintően kifogástalanul elláttuk (Út-, híd-, autópálya építés, Villamos- és vasúti pálya építés, Metró építés) és jelenleg is számos közlekedésfejlesztési projektben veszünk részt az útfelújításoktól a folyami kikötőépítésig. Eddigi tapasztalataink és sikereink igazolják, hogy szakértői csapatunkkal felkészültek vagyunk arra, hogy az újonnan induló közlekedésfejlesztési projekteket is magas szintű szakmai követelményeknek megfelelően, az előírt határidőre és minőségben eredményesen megvalósítsuk.

Az Eurout jelenleg legnagyobb jelentőségű projektje a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által 35 évre elnyert koncessziós jog alapján végzendő Mérnöki, Műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Az elmúlt időszakban a legjelentősebb útépítési projektjeink voltak:

 • M6-M60 Koncessziós autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs szakasz kivitelezésének független mérnöki-, és műszaki ellenőri munkái.
 • Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt mérnöki felügyelete és a DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és meglévő csarnok létesítmények felújítása során mérnöki-, műszaki ellenőri munkák ellátása.
 • M85 Enese- Csorna 13+800-20+800 km sz. közötti szakasz kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában való szakértői közreműködés.
 • 8. sz. főút Várpalota elkerülő a 23+900 – 29+700 km szelvények közötti szakaszán az út, híd és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezésén a Mérnök feladatok ellátása, valamint a II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 – 33+100 km sz. között) kivitelezéséhez kapcsolódó független mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 • Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása – budapesti útépítési projekt munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása
 • M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti-, valamint a 481 sz. főút és az M4 autópálya Berettyóújfalu országhatár közötti szakaszok és kapcsolódó építményeik továbbá a Berettyóújfalui Autópálya Mérnökségi telep és rendőrség kivitelezése során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása.
 • 21. sz. főút Nógrád megye IV. szakaszán a 35+000 – 39+700 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és Mérnök feladatok ellátása.
 • Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2×2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti kivitelezési munkáihoz kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása.
 • M1 autópálya, bal pálya, Óbarok pihenőhely és kapcsolódó létesítmények (zárt kamionparkoló) megépítése projekt keretében építési műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása.
 • M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével kivitelezési munkái során lebonyolító mérnöki feladatok ellátása.
 • Országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység ellenőrzése
 • Cegléd-Nagykőrös kerékpárút építés műszaki ellenőri feladatok ellátása

Víziközművek

A víz szerepe és jelentősége, az egyre gyorsuló klímaváltozás hatásai miatt folyamatosan növekszik, ezért a zavartalan vízellátás, a vízgazdálkodás, a vízbázis-védelem, valamint a szélsőséges időjárás és csapadékok ellen történő védekezés fontossága is nő, így kiemelt figyelmet fordítunk az ilyen projektekre és azok sikeres megvalósítására. Az elmúlt időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósult nagy szennyvízberuházásokat követő további szennyvíz-, valamint ivóvíz- csapadékvíz-, árvízvédelmi- és mezőgazdasági célú beruházásoknak nagy jelentősége van a teljes körű víziközmű hálózat kiépítése, a vízigények kielégítése, valamint a szélsőséges időjárási viszonyok és az időszakosan nagy intenzitású csapadékok következtében kialakuló helyzetek és károk megelőzése, a biztonság megteremtése céljából.

 • Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának keretében mérnöki-, és műszaki felügyeleti, valamint tájékoztatási és PR-feladatok ellátása.
 • Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt megvalósítása céljából mérnök (FIDIC) feladatainak ellátása és műszaki ellenőrzés biztosítása.
 • Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén projekt keretében FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása

 

Környezetvédelem

A környezetvédelmi projektek megvalósítása során a szakmai munka mellett a legfontosabb cél a környezetünk és a természet védelme, az épített környezet és a természetes élővilág közötti harmónia, a mindennapi biztonság megteremtése az életfeltételek folyamatos javítása. Így az ilyen projektek nem csupán egy feladat ellátását jelentik, hanem küldetést is, melynek igazi eredménye nem a beruházások sikeres megvalósításakor, hanem gyakran sok-sok évvel később jelentkezik. Eddigi munkáinkat is (Hulladéklerakók rekultivációja, Kármentesítések, Kisvízfolyások revitalizációja, Környezetvédelmi hatásvizsgálatok) ezeknek a szempontoknak szem előtt tartásával végeztük és ezekre alapozva folyamatosan fejlesztjük az újabb és újabb projektek megvalósításához szükséges szakmai hátterünket és eszközeinket. Fontos, hogy a létrehozott projektek üzemeltetése során az ökológiai lábnyom a lehető legkisebb legyen, így biztosítva a jövő nemzedéke számára is élhető bolygót.

 • Szegedi regionális hulladékkezelési program keretében végzett, Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációja kapcsán 27 település kommunális hulladéklerakójának természeti környezetbe történő illesztése.
 • Taszári laktanya területének környezeti kármentesítése.
 • Tápió menti komplex élőhely-védelmi infrastruktúra fejlesztése keretében műtárgyak és töltés építése, valamint kotrási munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátása.

Magas- és mélyépítés

Kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek közbeszerzési tanácsadói, FIDIC tanácsadói, követelésmenedzsmenti, változáskezelési, szerződésmenedzsmenti, mérnök tanácsadói, projektmenedzsmenti, tervezői, tervellenőri, valamint mérnöki- és műszaki ellenőrzés területén. A magas- és mélyépítési projektjeink megvalósítása során mindig kiemelt figyelmet fordítunk a határidőt, a tervezett költségeket, valamint a beruházást érintő kockázatokra a minőségi kivitelezési munka ellenőrzése és biztosítása mellett. Elsődleges célunk, hogy időben történő szakszerű beavatkozással, folyamatos odafigyeléssel biztosítsuk az építtetői célok és érdekek érvényesítését, ezzel is segítve a projekt sikeres megvalósítását.

A magasépítési munkák elválaszthatatlan, megelőző részét képezi a szakszerű és nagy odafigyelést igénylő mélyépítés, hiszen biztonságos alapok nélkül, nincs megfelelő minőség.

 • A Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben tárgyú projekt megvalósítása kapcsán műszaki ellenőri feladatokat láttunk el a Tudományok Palotája épület építése, tó létesítése, tanösvény építése, információ, pénztár- és porta épület építése, külső közművek létesítése, továbbá a Kísérleti Állatház felújítása és az Obszervatórium épület felújítása, átalakítása során.
 • Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség épülete építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatainak teljes körű ellátása, valamint a Törvényház épülete teljes rekonstrukciójának és bővítésének felügyelete.
 • Tatabányán a Tulipános ház turisztikai célú felújítása projekt megvalósításához szükséges építési munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása.
 • A nádasdladányi Nádasdy-kastély turisztikai célú fejlesztése projekt építési műszaki ellenőri feladatainak ellátása.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus beruházás keretében Oktatási épület, Lovarda és Park, Speciális Képzési Épület projektelemek vonatkozásában komplex lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési műszaki ellenőri és kockázatelemzési feladatok ellátása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában való közreműködés, lebonyolítói és műszaki ellenőri munkák elvégzése.
 • Salgótarjánban két új építésű gyártócsarnok kivitelezésének tejes körű műszaki ellenőrzése. (szerkezetépítés, építészet, gépész és villamos munkák)
 • Balatonalmádi, Hunguest Hotel Bál Resort Wellness és Konferenciaszálloda fejlesztése projekt keretében a teljes épületkomplexum felújítása, a szerkezetépítési, szakipari, épületgépészeti, út és közműépítési munkák kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 • Felcsút, Ifjúsági sport szálláshely építése projekt keretében, az összesen mintegy 5064 m2 hasznos alapterületű új szállodaépület szerkezetépítési, szakipari és a hozzájuk tartozó közmű, útépítési és kertészeti munkáinak kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Speciális mérnöki létesítmények

Képzett csapatunk a tervezés, a kivitelezés és a lebonyolítás területén egyaránt komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik, így a különleges és egyedi építési beruházásokhoz kapcsolódó faladatokat is vállaljuk. Elért sikereink igazolják, hogy szakértőink az építőipar speciális szakterületein is magas szinten és teljes biztonsággal látják el a feladataikat.

Bár a különleges szakmai feladatok és kihívások az átlagosnál nagyobb kockázattal járnak, az alapos és körültekintő szaktudás, felkészültség, valamint a szakmai tapasztalat nagy segítséget jelent minden projektszereplő részére az egyedi építési beruházások megvalósításában. Előfordulhat, hogy ehhez nem mindig elég a saját tudásbázis, hanem további szakértők és szakemberek bevonása szükséges, azonban korábbi munkáink során kialakított kapcsolatrendszerünk biztosítja, hogy olyan különleges feladatokat is elvállalhassunk, melyekre a legtöbben nincsenek felkészülve. Az eddigi munkák során szerzett tapasztalataink és az elért sikereink igazolják, hogy szakértői csapatunk a külső szakértőinkkel közösen az építőipar speciális szakterületein is magas szakmai szinten és teljes biztonsággal látják el a feladatokat.

 • Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése kapcsán projektmenedzsment feladatokat láttunk el, ezzel is segítve a projektek határidőre történő eredményes befejezését.
 • Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése projekt keretében partfal, támfal, vasúthálózat, úthálózat, úszómű, szervízállás épülete és egyéb létesítményrészek mérnöki-, műszaki ellenőri feladatainak ellátása.