Taszári laktanya területének környezeti kármentesítése

Alapadatok:

Megbízó: Taszár Községi Önkormányzat

Kivitelező: ELGOSCAR-2000 Kft. Kivitelezés összege: 171 981 000 Ft

Kivitelezés kezdete/vége: 2012.11.30. / 2015.05.11.

Garanciális időszak vége: 2016.05.11.

Projekt rövid leírása: A projekt a területet-előkészítéstől a kármentesítés lezárásáig terjedő valamennyi feladatot magában foglalta a környezetet veszélyeztető alifás szénhidrogének (TPH), BTEX, policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) szennyezőanyagok eltávolítása, illetve a terület kármentesítésének teljes körű megvalósítása érdekében.

A terület-előkészítést követően kialakításra került a kapcsolódó infrastruktúra, valamint a veszélyes hulladék-tároló hely, majd a projekt következő szakaszában elkészültek a kiviteli tervek.

A kármentesítési létesítmények kivitelezése során 32 db termelő-, 64 db nyelető-, és 10 db monitoring kút létesült, valamint megépült a szennyezett és tisztított vízvezeték hálózat a víztisztító berendezés, „Air-stripper” talajvíztisztító rendszer telepítésével. Kiépítésre került az üzemeltetéshez szükséges elektromos és jelkábel hálózat az elektromos energiaigény biztosításához megfelelő transzformátor telepítésével.

A kivitelezést követő 1 hónapos próbaüzem során beszabályozásra került a vízkitermelő és vízkezelő rendszer működése a tisztítás hatékonyság és a szivárgásmentesség folyamatos ellenőrzésével.

A kármentesítési létesítmények 20 hónapos üzemeltetése és az előírt monitoring feladatok elvégzése folyamatos kezelőszemélyzet biztosításával történt, melynek befejezésére a megkövetelt paraméterek teljesülését követően került sor.

Az üzemeltetés befejezésével megtörtént a területrendezés, a kutak eltömedékelése a szükséges engedélyek megszerzésével és a záró dokumentáció elkészítése.

EUROUT Kft. főbb feladatai:

Építési műszaki ellenőri feladatok teljes körű elvégzése a munkához szükséges minden szakirányra és megvalósítási szakaszra (tervezés, kivitelezés) kiterjedően, a főtevékenység ellátásához kapcsolódó szakértői tudás és munka biztosítása.