Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén

Alap adatok:
Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Kivitelezés összege: 750 000 000 Ft
Kivitelezés kezdete/vége: 2016.07.22. – 2018.07.24.


Projekt rövid leírása:

A projekt a Beregi ártéri öblözetben valósult meg, a Beregi árapasztó tározó és a Lónyai fióktározó területén,
de közvetlen hatásterülete a Bereg 378 km2-es területe.
A munka a tervezési feladatok elvégzésével indult, majd az elkészült tervek alapján elvégzett közmű kiváltásokat
követően kezdődtek meg a beruházás tervezett céljainak megvalósítását szolgáló kivitelezési és rekonstrukciós munkák.
A kivitelezési munkák során megépült 26 db vízvisszatartó, illetve vízkormányzó műtárgy és 3 km vízpótló
csatorna. A munkák részét képezte a kijelölt anyagnyerő hely rendezése és vizes élőhellyé alakítása 2,8 hektáros
területen, valamint a tervezet depónia magasítási munkák.
A rekonstrukciós munkák keretében megvalósult 25 db csatorna rekonstrukciója 56 km hosszúságban, illetve
meglévő 73 darab áteresz, illetve zsilip rekonstrukciója, felújítása. Ennek keretében elvégzésre került a medrek
hulladéktól való megtisztítása, annak elszállításával, a mederbe bedőlt, vízfolyási akadályt képező fák és a felgyülemlett uszadék eltávolítása, a medrek iszaptalanítása a felmérések alapján meghatározott szakaszokon
a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, a tájon nem honos növényzet ritkítása, a tájban őshonos
növények telepítése a mederre kifejtett árnyékoló hatás miatt.


A projekt részét képezte Tiszaszalka Szivattyútelep fejlesztése, szivattyúállások létesítése a Tisza 706,94 és
715,45 fkm szelvényében, valamint vízszintérzékelők, illetve tartozékainak beszerzése és beépítése.
Fejlesztésre, illetve bővítésre került a SZIVAFER adatfogadó rendszer, ezen belül a Nyíregyháza, Távmérő Központ, a Tiszaszalka szivattyútelep és a Felső-Szabolcsi Szakaszmérnökség Központ adatfogadó és feldolgozó
rendszere.
A projekt befejezésével kialakításra került a monitoring és üzemirányítási rendszer, elkészültek az üzemeltetési,
kezelési és karbantartási kézikönyvek, szabályzatok, a vízkormányzási koncepció és vízgazdálkodási terv.


Eurout Kft. főbb feladatai:
FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
a tervezési és kivitelezési munkák során.