Mérnök tanácsadás

Magasan képzett, széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező mérnök csapatunk már a beruház tervezési és engedélyeztetési szakaszában támogatást nyújt az Építtetőnek a megfelelő döntések meghozatalában.

Célunk, hogy az Építtető elképzeléseihez megtaláljuk a legoptimálisabb műszaki tartalmat, feltárjuk a lehetséges kockázatokat, és azokat a lehetséges legalacsonyabb szintig csökkentsük.

Műszaki ellenőrzés

Az építési műszaki ellenőr a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelően elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, a hatósági előírások, a szabványok, a szerződések, az építési engedélyben foglaltak és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Tevékenységünk során ellenőrizzük az építőipari kivitelezési tevékenységet, az építési szerelési munkák szakszerűségét, az elektronikus építési napló meglétét, annak jogszabály szerinti vezetését. (az abba bejegyzett, feltöltött tartalmak észrevételezése, hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése és ellenjegyzése az építési naplóban)

Feladatunk továbbá műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére; az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések bejegyzése az építési naplóba; az átadás-átvételi eljárásokban való részvétel; műszaki kérdésekben javaslattétel és az építtető döntéseinek előkészítése.

Továbbá feladatunk részét képezi a vállalkozói teljesítés igazolása, és ahhoz tartozó pénzügyi elszámolások és felmérések ellenőrzése.

A kötelező törvényi előírásokon túl a szolgáltatásunk részét képezik a megrendelői elvárásoknak megfelelően a heti helyszíni kooperációkon való részvétel, a kooperáció vezetése és jegyzőkönyv készítése; igény szerint emelt gyakoriságú helyszíni ellenőrzés; generálkivitelezői és tervezői szerződés véleményezése; havi jelentés, negyedéves jelentés és zárójelentés készítése; műszaki átadás-átvétel során hibajegyzék készítése és javaslattétel a hibák javítására; hatósági eljárásokban való közreműködés.

Projekt menedzsment

Több évtizedes szakmai tapasztattal rendelkező mérnökeink feladata, hogy a beruházás határidőre, a meghatározott költségkereteken belül az elvárt minőségben megvalósuljon.

Fontos számunkra, hogy megrendelőinkkel kiépítsük a bizalmat már az előkészítés során. Ez a kulcs ahhoz, hogy megosszák velünk a céljaikat és az elvárt igényeket, melyekhez csapatunk megkeresi az optimális lehetőségeket, műszaki tartalmat. 

A megrendelő érdeke a mi érdekünk az előkészítéstől a műszaki átadásig.

Beruházás előkészítése, szervezése, lebonyolítása

A beruházási folyamat szereplőinek koordinálása, teljes körű adminisztráció, mérnöki tanácsadás. Szükség esetén kommunikációs támogatást nyújtunk.

Tervezés koordináció

Koordináljuk a tervezési részterületeket, a szakági tervezők munkáját.

Tenderlebonyolítás

Segítséget nyújtunk a tenderdokumentáció összeállításához, a beérkezett ajánlatok kiértékeléséhez és összehasonlításához. Részt veszünk az ártárgyalásokon, és javaslatot teszünk a generálkivitelező kiválasztására.

Kivitelezés koordinációja

Az építési munkahely irányítása során a szakági építész-szerelési munkákat összehangoljuk, megszervezzük az építési munkafolyamatokat. Biztosítjuk, hogy az engedélyeknek, a kivitelezési dokumentációban foglaltaknak, valamint hatósági előírásoknak megfelelően történjen a kivitelezés.

Ezeken felül kiemelt figyelmet fordítunk a technológiai előírások, a munkavédelmi előírások betartására is.

FIDIC mérnöki szolgáltatások

A FIDIC mozaik szó francia eredetű (International Federation of Consulting Engineers) magyarul Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetségét jelenti.

 A FIDIC egy nemzetközi mérnök tanácsadókból alakult szervezet, melynek alapjait, irányelveit a legtöbb nemzetközi finanszírozású beruházás megvalósítása esetében alkalmazzák.

A FIDIC rendszer elősegíti az Európai Uniós pályázati összegekből támogatott állami és önkormányzati projektek megvalósítását.

Terv véleményezés és tervellenőrzés

A terv véleményezés során a megvalósítandó építményt vizsgáljuk nem csak esztétikai és funkcionális szempontból, hanem gazdaságossági, karbantartási és üzemeltetési oldalról is. Így ezt a szolgáltatásunkat már a koncepcionális tervezési időszakban is ajánljuk igénybe venni.

A tervellenőrzés műszaki ellenőri szempontból történik.  Az áttekintés során megvizsgáljuk a műszaki megvalósíthatóságot, a műszaki tartalmi szakszerűséget, a tartalmi és formai követelményeket, a kamarai előírásoknak, jogszabályoknak, építési szabványoknak való megfelelőséget. Továbbá vizsgáljuk az egyértelműséget, a szakági tervek összehangolásának mértékét, az engedélyező hatóságnak való megfelelést.