Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése

Alap adatok:

Megbízó: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

Kivitelező: SZABADICS Zrt. KÖZGÉP Zrt. SADE-Mo. Mélyépítő Kft. EuroAszfalt Kft.

Kivitelezés összege: 10 000 000 000 Ft

Kivitelezés kezdete/vége: 2011.03.03. / 2013.08.23.

 

Projekt rövid leírása:

A projekt három nagy részfeladat elvégzését foglalta magában: az Észak-nyugati és Dél-nyugati régiók csatorna hálózatának bővítését, a belváros és az ellátatlan területek csatornaépítési munkáit, valamint a meglévő szennyvíztisztító telep bővítési munkáit.

 

Megvalósult a Nagykanizsa Észak-nyugati, valamint Dél-nyugati régió csatornahálózatának bővítése, mely változatos terep- és talajviszonyok, valamint nagy távolságok mellett az Észak-nyugati régióban nyolc (Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Fűzvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, Nagykanizsa-Korpavár), a Dél-nyugati régióban hat (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza, Nagykanizsa-Bajcsa) települést érintett.

 

Kiépítésre került a Nagykanizsa Szabadhegy, mint ellátatlan városrész csatornahálózata, valamint elkészült a belváros csatornahálózatának bővítése, kapacitásbővítése, illetve régi csatornaszakaszok és rekonstrukciója, mely munkát egyedi megoldások, nagy átmérőjű (DN 500 – 2400) vezetékek, csőbéleléses rekonstrukciós technológia alkalmazása, valamint sokrétű anyagfelhasználás (KPE, kőagyag, Hobas, beton, stb.) jellemezte.

 

Elkészült a szennyvíztisztító telep bővítése, melynek keretében megvalósításra került a 3 fokozatú (mechanikai, biológiai, kémiai) szennyvíztisztítási technológia.

Az iszapvonal fejlesztése iszap-sűrítéssel, iszap-víztelenítéssel, a komposztáló technológia, valamint a biogáz hasznosítás.

 

A csatornahálózat építési munkák során megépült több, mint 100 km gravitációs csatorna, 66 km nyomóvezeték, 27 db szennyvíz átemelő és megvalósult több, mint 4600 ingatlan bekötés.

 

A szennyvíztisztító telep bővítésének eredményeként a telep hidraulikai kapacitása 21 250 m3/nap, biológiai kapacitása 89 250 LE, iszapkezelési kapacitása 80 m3/nap értékre emelkedett.

EUROUT Kft. főbb feladatai:

FIDIC Piros és Sárga könyv szerinti kivitelezési szerződések műszaki és pénzügyi felügyelete, munkák helyszíni műszaki ellenőrzése, projekt teljes körű lebonyolítása.