M85 autópálya Enese-Csorna közötti szakasz megépítése

Alap adatok:

Megbízó: NIF ZRT.
Kivitelező: COLAS ZRT.
Kivitelezés összege: 16 000 000 000 Ft
Kivitelezés kezdete/vége: 2013.07.01. / 2015.08.31

 

Projekt rövidebb leírása:

M85 autóút 2×2 sávos kiépítése 7 km hosszban Enese és Csorna között. A beruházás keretében 2 különszintű csomópont, 6 híd, 1 vadátjáró és 4 körforgalmú csomópont, valamint Kóny térségében 380 m hosszú zajvédő fal létesítése.

 

Projekt rövid leírása:

Az M85 gyorsforgalmi út Enese és Csorna közti szakasza 7 km hosszban, 2×2 sávos kiépítéssel, középső elválasztó sávval, és 110 km/h tervezési sebesség figyelembevételével került megvalósításra.

 

Az útszakasz eleje csatlakozik az M85 gyorsforgalmi út Enese települést elkerülő szakaszához, vége pedig az M85-86 gyorsforgalmi utak Csorna várost elkerülő szakaszához, szerves részeként a Sopront (M85) és Szombathelyt (M86) az M1 autópályához bekötő, illetve tranzit forgalmat is átvezető úthálózatnak.

 

A szakaszon két különszintű csomópont létesült a 8509 j. út és a 85. sz. főút keresztezésénél, a szükséges műtárgyak megépítésével. A keresztező önkormányzati utak, földutak és vízfolyások áthidalására további négy híd műtárgy létesült.

 

A nyomvonal közel 1 km hosszban Natura2000 területet érintett, így ezen a szakaszon 100 m-enként kisemlős átjárók létesültek, továbbá a Barbacsi csatorna áthidalása egyben vadátjáróként került kiépítésre.

 

A környezetvédelmi hatástanulmány alapján Kóny térségében 380 m hosszú zajvédő fal készült.

EUROUT Kft. főbb feladatai:

Az Eurout Kft. a Mérnök Konzorcium többi tagjával együttműködve ellátta a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó teljes körű mérnöki feladatokat, beleértve a mérnöki projektvezetői teendőket és a minden szakágra (útépítés, hídépítés, vízépítés, közmű kiváltások, környezetvédelem) kiterjedő műszaki ellenőrzést.

 

Fentiekhez kapcsolódóan elvégezte továbbá a Vállalkozó által benyújtott technológiai utasítások, mintavételi és minősítési tervek és egyéb technológiai dokumentumok ellenőrzését és jóváhagyását, a projekt fizikai és pénzügyi előrehaladását nyomon követő monitoring feladatokat, továbbá összeállította a rendszeres és eseti jelentéseket.

 

A projekt során részt vett a munkaterület átadás és műszaki átadás lebonyolításában, továbbá a felmerült követelések és pótmunkák véleményezésében.

 

Főbb műszaki paraméterek:

 

Útépítés: M85-ös gyorsforgalmi út 2 x 2 sáv, középső elválasztó sávval, stabilizált padkával 85-ös út korrekciója

2 db, 950 m 1x 1sáv összekötő utak korrekciója: 525 m 1 x 1 sáv megerősített mezőgazdasági földutak

Műtárgyak:

  1. Aluljáró keresztező földút alatt, fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda
  2. Felüljáró 85-ös főút korrekciója felett, fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda
  3. Felüljáró a Barbacsi csatorna felett, fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda
  4. Felüljáró a 85 sz. út korrekcióval ,fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda
  5. Felüljáró összekötő út korrekciója alatt fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda
  6. Felüljáró a 85. sz. út csomópontja felett fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 7. Zajárnyékoló fal 1840 m2 Közművek