Környezetvédelem

A környezetvédelemi projektekben szerzett tapasztalatainkra alapozva, a szakmai hátterünk és eszközeink folyamatos bővítésével, illetve fejlesztésével kiemelt figyelmet fordítunk új szakterületekre, valamint az egyre szigorodó előírások pontos betartására.

A környezetvédelmi projektek megvalósítása során a szakmai munka mellett a legfontosabb cél a környezetünk és a természet védelme, az épített környezet és a természetes élővilág közötti harmónia, a mindennapi biztonság megteremtése az életfeltételek folyamatos javítása. Így az ilyen projektek nem csupán egy feladat ellátását jelentik, hanem küldetést is, melynek igazi eredménye nem a beruházások sikeres megvalósításakor, hanem gyakran sok-sok évvel később jelentkezik. Eddigi munkáinkat is (Hulladéklerakók rekultivációja, Kármentesítések, Kisvízfolyások revitalizációja, Környezetvédelmi hatásvizsgálatok) ezeknek a szempontoknak szem előtt tarásával végeztük és ezekre alapozva folyamatosan fejlesztjük az újabb és újabb projektek megvalósításához szükséges szakmai hátterünket és eszközeinket.

Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációja
Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása
Taszári laktanya területének környezeti kármentesítése