Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)

„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése” nagyprojekt. DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és meglévő csarnok létesítmények felújítása


Alap adatok:
Megbízó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető) és DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (konzorciumi tag)
Kivitelező: Atk Korzorcium Kft. (KEVIÉP Kft. TÓTH T.D. Mérnökiroda Kft. ARCADOM Építőipari Zrt.)
Kivitelezés összege: 21 600 000 000 Ft
Kivitelezés kezdete/vége: 2010.03.11. – 2014.06.12.

Projekt rövid leírása:
– villamos vágány építése
– kitérő építése
– új villamos tároló épület építése
– épületek /villamos tároló csarnok átalakítása
– műszaki infrastruktúra kialakítása
– parkosítás
– járműbeszerzés
Városi környezet, hagyományos technológia
o Kooperációs tevékenység folyamatos végzése, kommunikációs feladatok esetenkénti elvégzése, Megbízói utasítás alapján
o Részvétel a munkaterület-átadási eljárás lebonyolításában
o Az építési munkák műszaki felügyelete
o A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése
o A pótmunkák indokoltságának véleményezése
o Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában
o Közreműködés az NKH által bonyolított használatbavételi eljárásokon
o A szavatossági javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása
o A szükséges jelentések (pl. Mérnök előrehaladási jelentése) készítése, Projekt Megvalósítási Egység (PME) részére előkészítő dokumentációk készítése
o Bizonylatok szolgáltatása a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz, a
projekt befejezéséhez.

 

EUROUT Kft. főbb feladatai:
•vágány építése: 9km
•kitérő építése:37db
•villamos felső vezeték építése:9km
•útépítés városi környezetben: 4848m3
•díszburkolat építése:2000m2
•járda építése:2000 m2
•közműkiváltások:52463 m
•áram-visszavezető hálózat kiépítése: 4385 m
•tápkábel hálózat kiépítése: 66km
•épület /villamos tároló csarnok átalakítás: 2450 m2
•új villamos tároló épület építése: 4550 m2
•villamos végállomási indító berendezés
•villamos közlekedési előny kiépítése (közúti jelzőlámpák vezérlése)
•vonali utastájékoztató berendezés kiépítése
•energia távvezérlés kiépítése
•A villamos vonalon köz- és munkaterületi világítás kiépítése
•parkosítás