Környezetvédelem

A környezetvédelemi projektekben szerzett tapasztalatainkra alapozva, a szakmai hátterünk és eszközeink folyamatos bővítésével, illetve fejlesztésével kiemelt figyelmet fordítunk új szakterületekre, valamint az egyre szigorodó előírások pontos betartására.

A környezetvédelmi projektjeink megvalósítása során – a szakmai tevékenységünk mellett – egyik legfontosabb célunkká vált a környezetünk és a természet védelme, az épített környezet és a természetes élővilág közötti harmónia biztosítása, a biztonság megteremtése, valamint az életfeltételink folyamatos javítása. Kollégáink a környezetvédelmi projektek területén is nagy tapasztalattal rendelkeznek közbeszerzési tanácsadói, FIDIC tanácsadói, változáskezelési, szerződés menedzsmenti, mérnök tanácsadói, szakértői, projektmenedzsmenti, tervezői, tervellenőri, valamint mérnöki- és műszaki ellenőrzés területén.

Mérnökként és műszaki ellenőrként működtünk közre a Szegedi regionális hulladékkezelési program keretében végzett, Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációja kapcsán 27 település kommunális hulladéklerakójának természeti környezetbe történő illesztése során, míg a Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése során a volt szovjet katonai laktanya és környezetének kármentesítése volt a cél. Az utóbbi projekt sikere nagy kihívás volt számunkra, hiszen a kármentesítendő terület a Balaton, azaz Magyarország egyik legjelentősebb természetvédelmi körzete mellett helyezkedik el. A projekt folyamán megvalósult a talaj- és talajvízszennyezés teljes megszüntetése, melynek érdekében a területen található szennyezést okozó létesítmények, földalatti üzemanyagtartályok elbontásra kerültek. A bontásokat, majd a talaj- és talajvíztisztítást követően lehetővé vált a teljes terület újhasznosítása. A projekt sikereként elmondható, hogy a helyi Önkormányzat a kármentesített területre Ipari Parkot létesít, melynek előkészítési munkái már folyamatban vannak. A Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó térsége 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet szerinti 2009. évi részletes tényfeltárásának 2016.évi aktualizálása és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése során a hulladéklerakó területén elhelyezett anyagok természeti környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata, valamint szükség esetén a végleges és biztonságos felszámolás, elhelyezés lehetőségeinek bemutatása és a kármentesítési feladatokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése volt a feladatunk. A Marcali, Szigetvári út 200. alatti volt HM laktanya kármentesítési műszaki beavatkozás kivitelezése folyamán a laktanya területén található szénhidrogéntartályok eltávolítására, a laktanya és környezetének helyreállítására, valamint a talaj káros anyagoktól való megtisztítására került sor. A sikeres projektzárást követően a helyi Önkormányzat célja a jövőre nézve, hogy a kármentesített területen Ipari Parkot létesít.

Munkáink során nagy tapasztalatot szereztünk EU-s pályázati dokumentációk elkészítésében is. Egyik ilyen kiemelkedő projektünk a Berhida iszaptavak kármentesítése tárgyú KEHOP pályázat megvalósítására vonatkozó teljes pályázati dokumentáció elkészítésében való részvétel volt.

A Séd-Nádor I. és II. szakasz területén feladatunk volt a monitoring rendszer működtetése, monitoring vizsgálatok és értékelő jelentések készítése, valamint az I. szakaszra biológiai monitoring vizsgálatokat, mintavételezéseket végeztünk és monitoring jelentéseket készítettük el.

A környezetvédelmi projektek lebonyolítása nem csupán egy-egy újabb feladat ellátását jelentik számunkra, hanem mindig újabb és újabb kihívást, valamint küldetést is annak érdekében, hogy tisztább, biztonságosabb és egészségesebb környezetet biztosítsunk saját magunk és a jövő nemzedékei számára. Azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy projektek igazi eredménye/hatása sokszor nem a beruházások sikeres megvalósításakor, hanem azt követően sok-sok évvel később jelentkezik.

Eddigi munkáinkat (hulladéklerakók rekultivációja, kármentesítések, kisvízfolyások revitalizációja, környezetvédelmi hatásvizsgálatok) ezek tudatában és ezen szempontok figyelembevételével végeztük. Az évek során tapasztaltakra alapozva a projektjeink sikeres megvalósítása érdekében a szükséges szakmai hátterünket, eszközeinket folyamatosan fejlesztjük annak érekében, hogy munkákkal egy egészségesebb, tisztább jövőt biztosíthassunk a jövő generációi számára.

Környezetvédelmi projektjeink eredményességét segíti a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál szerzett akkreditált mintavevő szervezeti státuszunk. A NAH-7-0054/2016. számon jegyzett okiratunk talaj, felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz és szennyvíziszap területeken igazol számunkra akkreditált mintavételi lehetőséget az ország egész területén, melynek eredményeit Magyarország legjelentősebb Laboratóriumaival történő sikeres együttműködéseinkkel támasztunk alá

 

Ivóvíz-, és szennyvízhálózat, bel-, és árvízvédelem, valamint ezek létesítményei

A víz szerepe és jelentősége egészségügyi-, vagyonvédelmi-, környezetvédelmi szempontból, valamint az egyre gyorsuló klímaváltozás hatásai miatt folyamatosan növekszik, ezért a zavartalan vízellátás, a vízgazdálkodás, a vízbázis-védelem, a szennyvíztisztítás, valamint a szélsőséges időjárás és csapadékok ellen történő védekezés fontossága is nő. 

Az elmúlt időszakban az Európai Unió támogatásával megvalósult nagy szennyvízberuházásokat követő további szennyvíz-, ivóvíz-, csapadékvíz-, árvízvédelmi- és mezőgazdasági célú beruházásoknak nagy jelentősége van a teljes körű víziközmű hálózat kiépítése, a vízigények kielégítése, valamint a szélsőséges időjárási viszonyok és nagy intenzitású csapadékok következtében kialakuló helyzetek és károk megelőzésében, megszüntetésében a biztonság megteremtése céljából.

Mivel kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek közbeszerzési tanácsadói, FIDIC tanácsadói, követelésmenedzsmenti, változáskezelési, szerződés menedzsmenti, mérnök tanácsadói, szakértői, projektmenedzsmenti, tervezői, tervellenőri, valamint mérnöki- és műszaki ellenőrzés területén, legjobb tudásuk szerint segítik a vizes beruházások sikeres megvalósulását.

Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító program keretében a környékbeli települések önálló vízellátó rendszerhez kapcsolódó tervezői és generál kivitelezői feladatok ellátása során mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat láttunk el az ivóvízminőség-javítás, vízhálózat fejlesztés-, bővítés-, illetve rekonstrukciós munkák területén. Az elsődleges cél elsősorban a lakosság egészséges vízfogyasztásának biztosítása volt. Napjainkban az Európai Unió szigorodó előírásai megkövetelik, hogy ivóvizeink tisztítására a rendelkezésre álló technológiák közül olyan fejlett kémiai, vagy biológiai víztisztító rendszerek valósuljanak meg, melyek az emberi szervezet számára egészségügyi szempontból kifogástalan minőségű ivóvizet biztosítanak a mindennapokban. A kiváló minőségű ivóvizek biztosításának alapvető pillére a vízhálózat kifogástalan állapota, mely új hálózat létesítésével, helyenként a meglévő hálózat cseréjével vagy egyéb rekonstrukciós eljárással biztosítható, továbbá egy olyan irányítástechnika megvalósításával, mely a teljes vízellátórendszer működését vezérli.

Az emberi szervezet számára a jó minőségű ivóvíz biztosítása egy igen összetett rendszer jó és megbízható működésén alapul, így munkáink során mindezt szem előtt tartva, legjobb tudásunk szerint segítjük az ilyen jellegű beruházásokat.

A pontszerű szennyezések csökkentése/felszámolása mellett megoldandó feladatot jelent a szennyvízhálózat által összegyűjtött szennyvíz megtisztítása/ártalmatlanítása, a megtisztított szennyvíz természetbe való visszajuttatása, annak károsítása nélkül. Elsődleges célunkká vált egészségvédelmi-, természetvédelmi- és környezetvédelmi szempontból is, hogy a keletkezett szennyvizeinket olyan szennyvízhálózaton keresztül juttassuk el a megfelelő tisztítási technológiával rendelkező szennyvíztisztító telepekre, melyek megóvják környezetünket a magunk és a jövő generációi számára.

A környezet védelmének érdekében az elmúlt időszakban jelentős számú új hálózat és szennyvíztelep létesült, sok településen került sor hálózatbővítésre, valamint jelentős mértékben megindultak hazánkban a meglévő hálózatrekonstrukciós és a szennyvíztelep felújítási munkák. Legjelentősebb beruházások, amelyekben részt vettünk a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei, valamint a Tápiómenti Régió Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt, mely beruházásokon mérnöki-, és műszaki felügyeleti munkával segítettük a beruházás sikeres megvalósítását. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának keretében mérnöki-, és műszaki felügyeleti, valamint tájékoztatási és PR-feladatok ellátását végeztük a település szennyvízhálózatának bővítése kapcsán. Az imént felsorolt projektek az ország legnagyobb szennyvíz beruházási projektjei voltak, melyeken túlmenően az elmúlt három évben 16 ilyen jellegű nagyprojektben vettünk részt.

A biztonságos környezet és vagyon védelme érdekében a közelmúltban egyre több gondot fordítottak a települések belterületének védelmére, melynek érdekében a csapadék, helyenként a felgyülemlett talajvíz elvezetésére/szabályozására, kisebb településeken szikkasztóárkokat, nagyobb településeken csapadékelvezető hálózatokat, csatornákat létesítettek. A belvízkárok megelőzése érdekében szükségessé vált a csapadékelvezető rendszerek tisztítása, szükség szerint azok bővítése, felújítása. Szegeden a Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem; Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója során a mérnöki-, és műszaki ellenőri szolgáltatásainkkal járultunk hozzá az ott élő emberek vagyon-, és a város belterületének védelméhez.

Magyarország folyói a csapadékos időszakok és a hóolvadás időszakában jelentős mennyiségű vizet szállítanak, melyek időszakosan meghaladják azok kapacitásait, így nagy gondot kell fordítani árvízvédelem szempontjából a települések és a mezőgazdasági terültek védelmére. Az árvízvédelem érdekében, árvédelmi gátak, tározók létesültek/létesülnek, melyek nagy vízhozamok esetén a felgyülemlett folyóvizek ideiglenes tárolására alkalmasak. A felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése, Nagy – Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja tárgyú Nyugat – dunántúli Operatív Program keretében lebonyolítói, műszaki ellenőri feladatokat láttunk el Nagy-Pándzsa meder rekonstrukciója során (meder és partrendezés, billenőtáblás duzzasztó, vízkivételi műtárgy, hordalék visszatartó művek, Rabkerti tó kotrása, part és depóniák rendezése, Helbényi zsilip rekonstrukciója, Vezseny-ér meder rekonstrukciója, gépbeszerzés). A Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése során felújított létesítmény pedig az áradások esetén óvja meg a környező települések és a mezőgazdasági terültek értékeit, ahol szintén mérnöki-műszaki ellenőri munkákkal járultunk hozzá a projekt sikeres megvalósításához.

 

Közlekedés

Az országok közötti és azon belüli gyors, kényelmes, valamint biztonságos közlekedés a gazdaság működésének és fejlődésének alapfeltétele. Az ehhez kapcsolódó projektek mindennapi életünk részét képezik, azok sikeres megvalósítása közelebb hozza az embereket egymáshoz, így a sikeres megvalósulás mindannyiunk közös sikere.

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít a tagállamok belső és egymás közötti közlekedésének korszerű, folyamatos fejlesztésére és annak támogatására. Eddigi sikereink azt igazolják, hogy a közbeszerzési tanácsadói, FIDIC tanácsadói, követelésmenedzsmenti, változáskezelési, szerződésmenedzsmenti, mérnök tanácsadói, szakértői, projektmenedzsmenti, tervellenőri, valamint a mérnöki- és műszaki ellenőrzés területén nagy tapasztalattal rendelkező kollégáink legjobb tudásuk szerint működnek közre az ilyen projektek sikeres megvalósításában.

Az elmúlt időszakban a legjelentősebb útépítési projektjeink voltak az M6-M60 Koncessziós autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs szakasz kivitelezésének független mérnöki-, és műszaki ellenőri munkái, illetve az M85 Enese - Csorna 13+800-20+800 km sz. közötti szakasz kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában való szakértői közreműködésünk. A 8. sz. főút Márkó-Herend (63+778-69+055 km sz.) közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítési-, korszerűsítési-, valamint kapcsolódó létesítményeinek kivitelezési munkái során mérnöki-, műszaki ellenőri feladatokat láttunk el. A beruházás kiterjedt a 2 x 2 forgalmi sáv (középső elválasztó sáv, stabilizált padka) építésére, továbbá a Bándi és a Szentgáli bekötőutak korrekciójára, külön szintű csomópontok, hidak, gyalogos aluljárók, patakhíd, zajárnyékoló falak, földutak, szerviz utak, valamint a kapcsolódó egyéb közműhálózatok kivitelezési és parkosítási munkáira is. Az említett útépítési munkáinkon kívül több főútvonal rehabilitációs munkáiban is részt vettünk.

Villamos pálya építés területén a Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése nagyprojekt és a DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és meglévő csarnok létesítmények felújítása során végeztünk mérnöki-, műszaki ellenőri munkát, ezzel is segítve a biztonságos, minőségi és környezetbarát közlekedés lehetőségét a lakosság számára.

Az EU programfejlesztési feladatain belül a KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 megnevezésű program zárásához költség-haszon elemzést (CBA-t) készítettünk a Záhony térségi vasúti infrastruktúra fejlesztése projekt kapcsán.

Munkáink során a feladatainkat a közlekedésépítés szinte valamennyi szakterületét érintően kifogástalanul elláttuk (út-, híd-, autópálya építés, villamos- és vasúti pályaépítés). Jelenleg is számos közlekedésfejlesztési projektben veszünk részt az útfelújításoktól a folyami kikötőépítésig bezárólag. Eddigi tapasztalataink és sikereink azt is igazolják, hogy szakértői csapatunkkal felkészültek vagyunk arra, hogy az újonnan induló közlekedésfejlesztési projektek teljes körű mérnöki feladatait a magas szintű szakmai követelményeknek megfelelően, előírt határidőre és megfelelő minőségben eredményesen lebonyolítsuk.

 

Magas- és mélyépítés

Kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek közbeszerzési tanácsadói, FIDIC tanácsadói, követelésmenedzsmenti, változáskezelési, szerződésmenedzsmenti, mérnök tanácsadói, projektmenedzsmenti, tervezői, tervellenőri, valamint mérnöki- és műszaki ellenőrzés területén. A magas- és mélyépítési projektjeink megvalósítása során mindig kiemelt figyelmet fordítunk a határidőt, a tervezett költségeket, valamint a beruházást érintő kockázatokra a minőségi kivitelezési munka ellenőrzése és biztosítása mellett. Elsődleges célunk, hogy időben történő szakszerű beavatkozással, folyamatos odafigyeléssel biztosítsuk az építtetői célok és érdekek érvényesítését, ezzel is segítve a projekt sikeres megvalósítását.

A magasépítési munkák elválaszthatatlan, megelőző részét képezi a szakszerű és nagy odafigyelést igénylő mélyépítés, hiszen biztonságos alapok nélkül, nincs megfelelő minőség. A Budapesti 4. sz. metróvonal kiszolgálását ellátó járműtárolási és fenntartási telep tervezése és építése, valamint a Kelenföldi Pályaudvar korábbi rakodó, tároló területének megvalósítása során szerkezetépítés, mélyépítés, magasépítés, villamosság, üzemi technológia, külső közmű kialakítás, kertészet, útépítés és a zöldtető kialakítási munkák tekintetében mérnök-, műszaki ellenőri feladatokat láttunk el. Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának közúti villamos járműtelepének építése során szintén mélyépítési, építészeti, villamossági, kertészeti, útépítési, valamint zöldfelület kialakítási és parkosítási munkák folytak, ahol mérnök-, műszaki ellenőrként működtünk közre. A Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben tárgyú projekt műszaki megvalósítása kapcsán műszaki ellenőri feladatokat láttunk el a Tudományok Palotája építésénél és a hozzá kapcsolódó fejlesztési elemek kapcsán (ideiglenes út építése, izotóp labor, veszélyes hulladék-tároló épület bontása, Tudományok Palotája épületépítése, tó létesítése, tanösvény építése, információ, pénztár- és porta épület építése, külső közművek létesítése). Továbbá a Kísérleti Állatház felújítása és az Obszervatórium épület felújítása, átalakítása során, valamint az Awadukt-Thermo talaj-levegő hőcserélő rendszer kialakításánál. A napjainkban is folyamatban lévő Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség épületének építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása során az elvégzendő feladataink kiterjednek a „Törvényház” épületének teljes rekonstrukciója és bővítése felügyeletére. A kivitelezés magában foglalja a külső homlokzatok felújítását és épületbővítés kialakítását is, továbbá a tetőtér beépítését, lépcső és felvonó kialakítását, komplett gépészeti- és elektromos átalakítást, tűz- és vagyonvédelmi rendszer nyomvonal építési munkáit, bútorbeszerzési- és belsőépítészeti kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat.

A magas- és mélyépítési projektek eredményes megvalósításának egyik legfontosabb feltétele az egymást követő munkák és szakágak jól átgondolt, pontos összehangolása, valamint a minőségi követelmények folyamatos ellenőrzése. Mindezek ellenőrzését és szigorú betartását a munkatársaink számos projektünk során a szakmai felkészültségükkel, valamint minden részletre kiterjedő odafigyelésükkel és gondosságukkal bizonyították. A közreműködésünkkel a megvalósult magas- és mélyépítési beruházások során szerzett tapasztalataink, valamint az elért sikereink igazolják, hogy szakértői csapatunk az építőipar minden szakterületén, magas szinten, megbízhatóan és teljes biztonsággal látják el a kitűzött feladatokat.

 

Speciális mérnöki létesítmények

Képzett csapatunk a tervezés, tervellenőrzés, projekt előkészítés, projektmenedzsment, kivitelezés, lebonyolítás, szakértés és tanácsadás területén egyaránt komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik. A különleges és egyedi építési beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki feladatokat is maradéktalanul, teljes biztonsággal el tudjuk látni a szakágak minden területén, melyet elért sikereink igazolnak.

A különleges szakmai feladatok és kihívások az átlagosnál nagyobb kockázattal járnak, így az alapos és körültekintő szaktudás, felkészültség, valamint a szakmai tapasztalat alapvető követelmény, mely nagy segítséget jelent minden projektszereplő részére az egyedi építési beruházások megvalósításában. Abban az esetben, ha az ilyen projektek megvalósítása során nem elég a saját tudásbázis, további szakértők és szakemberek kerülnek bevonásra. Ilyen esetekben a hazai szekértők legjobbjaival való közös együttműködésünk sikerei támasztják alá és igazolják munkáink eredményességét, továbbá az ilyen jól működő kapcsolatrendszer biztosítja azt, hogy olyan feladatokat is elvállalhassunk, melyekre a legtöbben nincsenek felkészülve.

A speciális mérnöki létesítmények közül a Budapesti 4. sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások építése, FIDIC Mérnök feladatok ellátása és konzultánsi szolgáltatások nyújtása során kivételes lehetőség volt mérnökeink számára a szakmai tapasztalat megszerzése, de elmondható, hogy a projekt lebonyolítása során minden egyes résztvevő a szakmai tudásának legjavát nyújtotta annak érdekében, hogy a projekt a megfelelő minőségben elkészülhessen.

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése projektünknél a beruházás során (partfal, támfal, vasúthálózat, úthálózat, úszómű, szervízállás épülete stb.) mérnöki-, műszaki ellenőri tevékenységgel segítjük elő a projekt megvalósulását.

A 4. sz. metróvonal I. szakasz vonalalgutak, állomások szerkezetépítése és kapcsolódó felszíni beruházások, valamint, Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése kapcsán projektmenedzsment feladatokat láttunk el, ezzel is segítve a projektek határidőre történő eredményes befejezését.

Az eddigi munkák során szerzett tapasztalataink és az elért sikereink igazolják, hogy szakértői csapatunk a külső szakértőinkkel közösen az építőipar speciális szakterületein is magas szakmai szinten, és teljes biztonsággal látják el az ilyen jellegű feladatokat.