Marcali Szigetvári út 200. alatti volt HM laktanya kármentesítési műszaki beavatkozás kivitelezése

Projekt megnevezése, tárgya: Marcali Szigetvári út 200. alatti volt HM laktanya kármentesítési műszaki beavatkozás kivitelezése 

Megbízó: FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Kivitelező: FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft.

Projektvezető/ Projektfelelős: Flanek Zoltán

Projekt rövid leírása:

Marcali Szigetvári út 200. alatti volt HM laktanya A szennyezett területről 13+2 db földalatti és 3 db föld feletti szénhidrogén származékokat tároló 709 m3 össztérfogatú tartály elbontása.  A tartályok környezetében lévő 7690 m3 „D” határérték feletti talaj kitermelése, tisztítása Munkagödrök visszatöltése, szükséges föld pótlással, humusz terítéssel való helyreállítása. 2 darab elbontásra került monitoring kút pótlása. Kármentesítési záródokumentáció - javasolt monitorozás módosításra vonatkozó javaslattal - készítése, és benyújtása jóváhagyásra a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre Talaj tisztítása enzimes és biodegradációs kezeléssel „D” kármentesítési célállapot szerinti értékre. (TPH, BTEX, PAH) 

EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása:
Műszaki beavatkozás kivitelezése során szakértői és műszaki vezetői feladatok ellátása * feltárás idején meghatározott szennyezettségi eredményeinek szakértői értékelése * „szennyezett földdepóniába” történő kitermelés irányítása * kármentesítési technológiához szükséges feltételek, és a „D” kármentesítési célállapot határértékig történő kezelésének személyi, szakértői feladatainak ellátása, tárgyi eszközeinek biztosítása * Egyéb szakértői feladatok ellátása

Szerződés kezdete/vége: 2015. év augusztus 28.

Kivitelezés kezdete/vége: 2017. január 31.

Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek:

13+2 db földalatti és 3 db föld feletti szénhidrogén származékokat tároló elbontása.  7690 m3 „D” határérték feletti talaj kitermelése, tisztítása 2 darab monitoring kút pótlása. Kármentesítési záró dokumentáció készítése.