Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása

Projekt megnevezése, tárgya:

„Megbízási Szerződés keretében az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség közös használatában lévő, 3300 Eger, Barkóczy u. 1. szám alatti épület bővítése és teljes felújítása során az építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása”

Megbízó: Országos Bírósági Hivatal, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16.

Kivitelező: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HUNÉP ZRt.), valamint az IMOLA Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (IMOLA KFT.) által létrehozott konzorcium 

Projektvezető/ Projektfelelős: Farkas Krisztina

Projekt rövid leírása:

Eger, Barkóczy u. 1. szám alatt található „Törvényház” épületének teljes rekonstrukciója és bővítése: * Meglévő épületszárnyak belső tereinek komplett felújítása és rekonstrukciója, valamint részleges átalakítása (válaszfalak, nyílások áthelyezése).
* Külső homlokzatok komplett felújítása és rekonstrukciója keretében utólagos homlokzati hőszigetelés kialakítása, utólagos vízszigetelés kialakítása.
* Törvényház utcai belső udvarban külön dilatációs egységet képező épületbővítés kialakítása: részlegesen alápincézett, földszintes, lapostetős, pinceszinten vasbeton főfalas, földszinten vasbeton vázas kitöltő falas kialakítással.
* Tetőtér beépítés kialakítása: új acélszerkezetű keretrendszerrel, acél szelemenekkel, a régivel megegyező hajlásszöggel, a belső udvari homlokzatok megemelésével, új monolit vasbeton födémmel, galéria szinttel.
* Az épület- Egri Járásbíróság udvarával szomszédos- északi szárny fő traktusában új 3 karú vasbeton lépcső és felvonó kialakítása, a földszinttől az új tetőtéri szintig.
* Komplett gépészeti és elektromos átalakítás 
* Az épület tűzjelző rendszerének és összetett vagyonvédelmi rendszerének nyomvonal építési munkáira, 
* Bútorbeszerzési és belsőépítészeti kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra

EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása:

Általános és részletes műszaki ellenőrzési feladatok az alábbi projekt szakaszokban:
* Az Építési beruházás tervdokumentációjával kapcsolatos műszaki ellenőrzési felülvizsgálat
* Az Építési beruházás megvalósításával (kivitelezésével) kapcsolatos műszaki ellenőrzési feladatok a Megbízó helyszíni képviselőjeként
* A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásával, a birtokba adásával és a használatbavételi eljárással kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
* Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok
* A kiviteli, ill. az Építési beruházás megvalósításához szükséges egyéb tervdokumentációk felülvizsgálata, 
* Az Építési beruházás kivitelezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való műszaki szakértői közreműködés. 

Szerződés kezdete/vége: 2015 március 6.- 2017 június 30.

Kivitelezés kezdete/vége: 2015 június 19.- 2017 június 30.

Garanciális időszak / jótállási időszak vége: A végleges üzembe helyezési eljárás lezárásától számított 60 hónap

Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek:

Eger belvárosában álló 1900-as évek elején épült impozáns, klasszicista stílusú műemléki védelem alatt álló bírósági épületet bővítése, illetve korszerűsítése. A pinceszinttel, földszint és még két emeleti szinttel rendelkező, bruttó 6700 m2-esszintenként összesített alapterületű, magastetős, téglafalazatú saroképület szabálytalan hatszög alaprajzú, mely a két párhuzamos szemközti oldalát felező épületszárnnyal két belső udvart zár közre. Az így kialakuló két épületrész egymásnak tükörképe. A fejlesztéssorán – a középső épületrészt kivéve - a tetőtér beépül, mely három helyen kétszintes, egy un. tetőtéri galériaszint alakul ki. A tetőtérbe kerül a főügyészség irattára, egy könyvtár, és több iroda, tárgyaló, és egyéb kiszolgáló helyiségek. A tetőtéri galériaszintre gépészeti helyiségek, irodák, illetve a könyvtár galériája kerül. A beépítés során a teljes fedélszerkezet elbontásra kerül, helyette új acélszerkezetű keretrendszer készül, acél szelemenekkel, a régivel megegyező hajlásszöggel.  Lényeges bővítést jelent még, a bal oldali (Ny-i) belső udvar beépítése körben a korábbi homlokzat mentén, a földszinten, illetve részben a pinceszinten. Ez az új épületrész statikailag önálló, dilatált módon kapcsolódik a meglévő terekhez. A belsőudvari új épületrész zöldtetős kialakítású, és ez is közrezár egy kis belső udvart. További lényeges építészeti átalakítás, hogy a meglévő helyiségek terhére a jobboldali (É-i) épületszárnyban egy új, földszint és tetőtér közötti kapcsolatot biztosító lépcsőház valósul meg. Egyebekben az alaprajzokon követhető módon, a meglévő épületszinteken válaszfalak eltolásával, ajtónyílások elfalazásával, vagy éppen nyitásával képeznek új, vagy módosított helyiségeket.