Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó térsége 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet szerinti 2009. évi részletes tényfeltárásának aktualizálása és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése vállalkoz

Projekt megnevezése, tárgya:

Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó térsége 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet szerinti 2009. évi részletes tényfeltárásának aktualizálása és tényfeltárási záródokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében

Megbízó: Nitrokémia Zrt.

Projektvezető/Projektfelelős: Sárdi Zoltán

Konzorciumi partnerek:  Adam Lee Miller Kft.  AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó

Előkészítő munkálatok

Terepi munkák (talaj, talajvíz, felszíni víz, hulladék, levegő akkreditált mintavétele)

Terepi munkák (hulladékdepóniák geofizikai vizsgálata)

Terepi munkák (műszaki állapotfelmérés)

Terepi munkák (CPT/MIP/ROST/XRF/HPT szondás vizsgálatok)

Laboratóriumi munkák (talaj, talajvíz, felszíni víz, hulladék, levegő minták analitikai vizsgálata)

Hulladék minősítő vizsgálatok

Szakértői munkák

  • Szennyezett talaj és talajvíz test 3D lehatárolása, szennyezett kubatúra meghatározása,
  • Földtani-vízföldtani modell elkészítése, hidrodinamikai modellezés,
  • A szennyezett közeg mobilizációjára vonatkozó modell számítások elvégzése, szennyeződés transzportmodellezés
  • Környezeti és humánegészségügyi kockázatelemzés, mennyiségi kockázatelemzés elvégzése
  • "D" mentesítési határértékek meghatározása a "B" határérték feletti koncentrációban jelen lévő szennyező anyagokra

Tervezési munkák

  • Műszaki beavatkozási alternatívák kidolgozása 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 7. melléklet 7. pontja szerinti tartalommal; megvalósíthatósági tanulmány készítése
  • Megszüntetésre kerülő figyelő kutak vízjogi engedélyes tervdokumentáció összeállítása, engedély megszerzése
  • Mélyrétegvíz figyelő kutak vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció összeállítása, engedély megszerzése

Dokumentálás és bonyolítás

  • Tényfeltárási záródokumentáció összeállítása
  • Előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése