Szegedi regionális hulladékkezelési program keretében elvégzendő Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációjának gyakorlati magvalósításához szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tev

Alap adatok:

Megbízó: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

Kivitelező: AS Szeged Konzorcium

Szerződés kezdete/vége: 2011. 01. 12. / 2015. 12. 21.

 
Kivitelezés kezdete/vége: 2011. 04. 19. / 2012. 12. 21.

Garanciális időszak vége: 2012. 12. 22. / 2015. 12. 21.

Projekt rövid leírása:

25 helyszínen együtemű végleges rekultiváció készült, az áthalmozott anyag rostálása nélkül (Algyő, Ásotthalom, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös régi, Öttömös új, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó). Az elszórt hulladék prizmába gyűjtése, takarása kiegyenlítő, fedő és humusz réteggel. A helyben maradó lerakók közül három esetében (Balástya, Domaszék, Szatymaz) a lerakott hulladék mennyiség csökkentése érdekébena vegyes hulladék 40% elszállításra került.
A Kiskunsági Nemzeti Park területére eső két lerakó, Baks és Dóc, felszámolásra került. Elszállítás előtt a hulladékot rostálták, a rostált anyag, lerakóba, a föld
szerű anyag visszaterítésre került. A rekultivált lerakók felszínét füvesítették, tájba illesztés miatt fa és cserje telepítéssel vették körül. A helyben rekultivált lerakóknál monitoring kutak épültek (3-4 db).

EUROUT Kft. főbb feladatai:

27 települési szilárd hulladék lerakó rekultivációjának megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása a kivitelézési és a garanciális időszak lejártáig.

Főbb műszaki paraméterek:

A hulladékkal borított 414 880 m² területből 143 600 m²-ről a hulladékot eltávolították, így a hulladéklerakók alapterülete 271 200 m²-re csökkent. A hulladéklerakók felületén végleges rekultiváció 287 000 m²-en készült. A rekultiváció során felhasználásra került 184 000 m³ földanyag, 142 000 m³ humuszos termőtalaj.