„A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem; Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások

Alap adatok:

Megbízó: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Kivitelező: In Situ Kft

Szerződés kezdete/vége: 2012.03.09- 2013.10.31

 
Kivitelezés kezdete/vége: 2012.09.24- 2013.10.31

Garanciális időszak vége: 24 hónap

Projekt rövid leírása:
Szeged Tápé szivattyútelep:
Meglévő szivattyútelep integrálása az új térszintalatti szivattyúgépházhoz
Új szivattyútelep építése:
    - gereb műtárgy,
    - szívóakna-szivattyú akna,
    - meglévő szívóaknához kapcsolódó műtárgy,
    - árvízvédelmi töltés keresztezése,
    - csillapító akna,
    - hullámtéri csatorna

- Szervízút építése (45 fm):
- Tápéi főcsatorna ikerkeretes műtárgy csatlakoztatása a szivattyútelep bevezető csatornájához
- Meglévő szivattyútelep szívóaknájának integrálása az új gépházon kersztül történő vízátvezetés biztosításával
- Meglévő nyomóvezeték töltésben lévő ellenőrzőaknáinak magasítása
- Töltés magasítás, hízlalás
- Bevezető csillapítóműtárgy rekostrukciója
- Hullámtéri csatorna rekostrukciója
- Új villamosenergia biztosítás trafó telepítésel
EUROUT Kft. főbb feladatai:
 Projekt megvalósításához szükséges összes szerződés felügyelete (kivéve PR)
- Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján.
 - Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzése.
- Folyamatos műszaki ellenőrzés.
- Közreműködés az ajánlatkérő érdekkörében felmerült építési akadályok elhárításában.
- A Projektben dolgozó vállalkozó szállító és megbízott munkájának összehangolása.
- Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása:
- A keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak

Főbb műszaki paraméterek:

Szennyvízcsatorna:
- DN200 gravitációs gerincvezeték 26.331 m
- DN160 házi bekötés 17.170 m
- nyomóvezeték D160 1.092m
- nyomóvezeték D110 3.281m
- a hozzájuk tartozó gravitációs csillapító csatorna DN200 26 m
- Közterületi átemelő komplett, energiaellátással, annak tervezésével együtt: 5 db

Szennyvíztisztító telep:
400 m3/nap kapacitású, 3500 LEÉ szennyvíztisztító telep tervezése, kivitelezése, Eleveniszapos biológiai tisztítás, nitrifikációval és szimultán denitrifikációval, a foszfor maximális mértékű biológiai és kiegészítő vegyszeres kicsapatásával , és az iszap részstabilizációjával.