„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése” nagyprojekt. DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és

„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése” nagyprojekt.  DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és meglévő csarnok létesítmények felújítása

Alap adatok:
Megbízó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető) és DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (konzorciumi tag)
Kivitelező: Atk Korzorcium Kft.
Szerződés kezdete/vége: 2009.03.20. - 2014.06.12.
Kivitelezés kezdete/vége: 2010.03.11. - 2014.06.12.
Garanciális időszak vége: 2017.06.15.

Projekt rövid leírása:
- villamos vágány építése    
- kitérő építése
- új villamos tároló épület építése          
- épületek /villamos tároló csarnok átalakítása
- műszaki infrastruktúra kialakítása
- parkosítás
- járműbeszerzés

Városi környezet, hagyományos technológia

EUROUT Kft. főbb feladatai:
o Kooperációs tevékenység folyamatos végzése,   kommunikációs feladatok esetenkénti elvégzése, Megbízói utasítás alapján
o Részvétel a munkaterület-átadási eljárás lebonyolításában
o Az építési munkák műszaki felügyelete
o A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése
o A pótmunkák indokoltságának véleményezése
o Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában
o Közreműködés az NKH által bonyolított használatbavételi eljárásokon
o A szavatossági javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása
o A szükséges jelentések (pl. Mérnök előrehaladási jelentése) készítése, Projekt Megvalósítási Egység (PME) részére előkészítő dokumentációk készítése
o Bizonylatok szolgáltatása a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz, a projekt befejezéséhez.

Főbb műszaki paraméterek:
• vágány építése: 9 km
• kitérő építése: 37 db
• villamos felső vezeték építése: 9 km
• útépítés városi környezetben: 4 848 m3
• díszburkolat építése: 2 000 m2
• járda építése: 2 000 m3
• közműkiváltások: 52 463 m
• áram-visszavezető hálózat kiépítése: 4 385 m
• tápkábel hálózat kiépítése: 66 km
• épület /villamos tároló csarnok átalakítás: 2 450 m2
• új villamos tároló épület építése: 4 550 m2
• villamos végállomási indító berendezés    
• villamos közlekedési előny kiépítése (közúti jelzőlámpák vezérlése)
• vonali utastájékoztató berendezés kiépítése    
• energia távvezérlés kiépítése
• A villamos vonalon köz- és munkaterületi világítás kiépítése
• parkosítás