Budapesti 4.sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások építése, FIDIC Mérnök feladatok ellátása és konzultánsi szolgáltatások nyújtása

Budapesti 4.sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások építése, FIDIC Mérnök feladatok ellátása és konzultánsi szolgáltatások nyújtása

Alap adatok:
Megbízó: Eurometro Kft. (Pályamérnök Kft.)
Kivitelező:
- Bamco Konzorcium
- Hídépítő Zrt.
- BPV Konzorcium
- SW-O Konzorcium
- Strabag Zrt.
- Swietelsky Építő Kft.
- Tóth T.D. Kft.
- Siemens AG – Siemens       Zrt.
- Siemens Transportation - Systems S.A.S Konzorcium
- Swietelsky Magyarország Kft.
- Alterra Építőipari Kft. –
- Colas-Eger Zrt. Konzorcium
- Strabag MML Kft.
- Colas-Alterra Zrt. Konzorcium

Szerződéses ár:
Előkészítés időszakában: 1.574.676.867 Ft
Megvalósítási időszakában: 3.188.398.000 Ft

Kivitelezés összege: 452 Mrd Ft
Szerződés kezdete/vége:
Előkészítés:1999  –2006. 06. 30.
Megvalósítás:2007.07.01.–2012.12.31.

Kivitelezés kezdete/vége:
Előkészítés: 1999 – 2006.      
Megvalósítás: 2006–2014.

Garanciális időszak vége:
Egyes szerződéseknél eltérő, legutolsó (Belső beépítés): 2019.

Projekt rövid leírása:
Budapesti 4. sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások:
• kettő, egyenként 7,3 km hosszú vonalalagút építése pajzsos technológiával
• járműtelepi elágazó műtárgy és bekötő alagút
• vonali főszellőző műtárgy a Bikás park és Újbuda-Központ állomások között
• összekötő alagutak a vonalalagutak között és szellőző alagutak lőttbetonos technológiával
• 10 állomás szerkezet építése (Kelenföld vasútállomás (intermodális csomópont), Bikás Park, Újbuda-Központ, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, II. János Pál pápa tér, Keleti pályaudvar)
• 10 állomás belső beépítési munkái az utasforgalmi és üzemi terekben (belső szerkezetépítési munkák,  építészet, szakipari munkák, épületgépészet, különleges gépészet, épületvillamosság, mozgólépcsők, liftek, állomási és vonali szellőzés, vízködoltó rendszer, villamos alelosztók)
• Vágányépítés (vonali és állomási pályaépítés: 54 E1 rendszer, kitérő csoportok, harmadik sínes vágány)
• Rendszerek, áramellátás (Áramellátási berendezések, Biztosító berendezés és vonatvezérlés, Optikai adatátvitel rendszere, Állomási és járműtelepi felügyeleti és hírközlési berendezések, Rádiótelefon hálózat, Tűzjelző hálózat, Felügyeleti központok, Gördülő állomány belső terének ITV-s megfigyelése)
• Kelenföldi járműtelep építése (Központi épület, Iroda épület, Járműtároló épület, pályafenntartási épület)
• Rákóczi téri mélygarázs építése, belső beépítéssel
•Kelenföldi pu. állomásnál országos közforgalmi vasút (MÁV) al- és felépítményi munkák, vágányépítés, felsővezeték építés, utasperonok átépítése, térvilágítás, biztosító berendezések átépítése.
0,4 kV-os közvilágítási- és díszvilágítási hálózat, valamint 10 kV-os berendezései, infrastruktúrája (7 732 m).
• Fővám tér – Vámház körút felújítása: Fővám téri gyalogos aluljáró és 2-es villamos aluljárójának megépítése, 2-es, 47-es és 49-es villamos vágányépítés, felsővezeték építés (villamos és trolibusz), „faltól falig” út és járdaépítés a Fővám téren és a Vámház körúton, közműépítések és kiváltások
• Kálvin tér – Múzeum körút felújítása: 47-es és 49-es villamos vágányépítés, felsővezeték építés (villamos és trolibusz), „faltól falig” út és járdaépítés a Kálvin téren és a Múzeum körúton, közműépítések és kiváltások
• Állomások környezetében ideiglenes és végleges közmű kiváltások és közmű építések (víz, csatorna, gázvezeték, elektromos-, hírközlő-, és BKV kábelek, felsővezeték, közvilágítás)
• Állomások környezetében út és járdaépítések, zöldfelület rendezések
• Építmény mozgás, zaj és rezgésvédelmi monitoring rendszer telepítése és üzemeltetése
• Talaj- és rétegvíz és karsztvíz monitoring, rendszer telepítése és üzemeltetése

EUROUT Kft. főbb feladatai:
• Közreműködés a projekt alapdokumentumainak összeállításában (engedélyokirat, Támogatási kérelem, közgyűlési előterjesztések, stb.)
• Minőségbiztosítási terv készítése a projekt folyamatainak irányításához (minőségellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, tervezés és kivitelezés ellenőrzés, folyamatok összehangolása, dokumentum kezelés, stb.)
• A projekt költség és határidő megfigyelési rendszerének kidolgozása, illetve folyamatos nyomonkövetése és aktualizálása
• Közreműködés a beruházás generálorganizációjának és generál ütemezésének elkészítésében, illetve a folyamatos nyomonkövetésében és aktualizálásában
• Minőségbiztosítási terv elkészítése
• Projekt adminisztráció folyamatos biztosítása web alapú projektirányítási rendszer használatával
• Havi, negyedéves, féléves és egyedi jelentések készítése
• Közreműködés a hatóságokkal, lakossággal, civil szervezetekkel való kapcsolattartásban, válaszok szakmai alátámasztása
• Projektmenedzsment feladatok ellátása
közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában
• Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban (hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű vállalatokkal, üzemeltetőkkel folytatott egyeztetések szervezése, koordinálása), engedélyek nyilvántartása
• Közreműködés a Környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítésében
• Közreműködés a geológiai, és hidrogeológiai vizsgálatok, tanulmányok készítésében
• Tenderdokumentációk és szerződéstervezetek előkészítése (tervezői, kivitelezői és egyéb szolgáltatások vonatkozásában, pl. Építmény mozgás monitoring, Talaj- és  rétegvíz monitoring, Projekt biztosítás, stb.)
• Közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, vállalkozók és tanácsadók kiválasztásában
• Tervezési folyamatok teljeskörű ellenőrzése (Vasúthatósági engedélyezési terv, környezetvédelmi engedélyek, építészeti versenypályázat nyertese által készített engedélyezési tervek, tender tervek, kiviteli tervek, stb.), tervek nyilvántartása
• FIDIC Mérnöki feladatok ellátása
• A kivitelezési munkák teljeskörű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyzési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés
• Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálása
• A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomonkövetése, számlák ellenőrzése és igazolása
• Interfész menedzsment: különböző mérnöki szakterületek és tervezési fázisok összehangolása, illetve közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában

Főbb műszaki paraméterek:
Alagútépítés:
Pajzsos technológiával épített vonalalagút: 2 × 7,3 km
Lőttbetonos alagútépítés: 825 m
Állomásszerkezet építés:
Résfalas technológiával épület dobozállomás: 7 db
Résfalas technológiával épült dobozállomás + bányászott peronalagútak: 3 db
(Szent Gellért tér, Fővám tér, Rákóczi tér)
Gyalogos aluljárók szerkezetépítése és belső beépítése: Kelenföld pu., Móricz Zsigmond körtér 2 db, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Keleti pályaudvar
Szellőző aknák építése: 10 db
Kihúzó és fordító műtárgy építése: 2 db
Vágánykapcsolati műtárgy építése: 1db
Járműtelepi kihúzó műtárgy építése: 1 db
Állomások utasforgalmi és üzemi tereinek kialakítása, belső beépítése:
Szerkezetépítések: peronfödémek, lépcsők, biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak megfelelő térelhatárolások (födémek, válaszfalak), valamint a gépészeti, épületgépészeti illetve elektromos berendezések tartó szerkezeteinek megépítése, a füstelvezetés rendszerét és a szellőzést biztosító szerkezetek kiépítése, valamint a hozzátartozó térelhatároló és takarószerkezetek, tűzszakaszolás.
Polgárvédelmi szerkezetek PV elzárókapuk építése.
Építészet: építőmesteri és szakipari munkák (falazás és egyéb kőműves munka, burkolás, vakolás, lakatosszerkezetek, üveg és asztalos szerkezetek, felületképzés, teljes bútorzat, infrastrukturális berendezések, stb.)
Épületgépészeti munkák: szellőztetés, klimatizálás, vízellátás (víz és tüzivíz), szennyvízelvezetés.
Különleges gépészet: egységes tűzvédelmet ellátó különleges gépészeti rendszer (menekítési útvonalon frisslevegő ellátás, füstmentesítés), állomási és vonali főszellőzés rendszere, JET ventillátorok, vízködoltó rendszerek.
Villamos installációs munkák: világítási és erőátviteli fogyasztókat ellátó erősáramú kisfeszültségű (400 V-os) alelosztó berendezések, ezek villamos védelme, az ezekhez tartozó kábelhálózatok, üzemi világítás, biztonsági világítás és irányfények, földelési hálózat.
Mozgólépcsők és liftek: egy kijáratos állomásoknál minimum 4 db, a kétkijáratos állomásoknál kétszer 3 db mozgólépcső (emelő magasságuk 6 m és 27 m közötti), minden metróállomásnál legalább kettő, 10 főt befogadó, vezető nélküli üzemmódú közforgalmú személyfelvonó.
Utastájékoztatás és jegykezelés: akusztikus és vizuális információt nyújtó utas-tájékoztató rendszerek (táblák, feliratok, hangszórók, fríz elemek, tájékoztatást kérő és segélyhívó berendezések, nagyméretű információs táblák, információs pultok, időjelző órák, mozgólépcső haladási irányát jelzők, stb.), utazási tarifák lerovását biztosító és ellenőrző rendszerek (jegykiadók, jegyellenőrzők, peronzárak, beléptető rendszerek, zárt peronrendszer, stb.)
Kelenföldi járműtelepen 4 épület építése.
Központi épület: 5.000 m2 (daruzott csarnok, műhely, raktár)
Iroda épület: 900 m2 alapterület, 7 szint (diszpécserközpont)
Járműtároló, kocsiszín: 11.200 m2 (járműkarbantartó)
Pályafenntartási épület: 1.500 m2
Vágányépítés:
ragasztott vonali pályaépítés: 54 E1 sínpár 14.807 vm, kitérő csoport: 16 db
járműtelepi harmadik sínes vágány: 54 E1 sínpár: 1.522 vm, kitérő csoport: 21 db
épületen belüli vágányok: 54 E1 sínpár: 2.741 vm
országos közforgalmi vasúti (MÁV) vágány zúzott köves: 54 E1sínpár: 946 vm., kitérőcsoport: 11 db
országos közforgalmú vasúti (MÁV) összekötő vágány építése: 54 E1 sínpár: 476 vm, kitérőcsoport: 2 db
Rendszerek, áramellátás:
Automatikus vonatvezérlés kétszer kétvágányú 7,3 km hosszú forgalmi vágány-hálózaton, járműtelepi szabadtéri vágányhálózaton és 11 kocsiszíni tároló vágányon,
10 állomáson és a járműtelepen energiaellátó rendszer, üzemi telefonközpont és hálózat, rádiótelefon és optikai adatátviteli hálózat, tűzjelző hálózat, biztosító berendezések
Állomások felügyeletére irányító rendszer, állomási hírközlő és terepi berendezések (10 klt.),
15 szerelvényre automatikus vonatvezérlő berendezés, vonalfelügyeletet ellátó irányító központok (5 klt.),
Felszíni munkák:
Közműkiváltások: a metróépítés, illetve a kapcsolódó felszíni beruházások által érintett közművek kiváltása és építése (vízvezeték, csatorna, gázvezeték, elektromos- hírközlő- és BKV kábelek, felsővezeték, közvilágítás, stb.)
Közúti villamos vasúti vágány építés: kb 5.000 vm
Út és járdaépítés: 70.000 m2
Díszburkolat és parképítés: kb. 100.000 m2