Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

Alap adatok:
Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata    
Kivitelező: Csepel 2005 FH Consorcium
Szerződés kezdete/vége: 2006. április 11.
Kivitelezés kezdete/vége: 2006.04.11. - 2010.07.31.
Garanciális időszak vége: 2011.05.11.
Jótállási időszak vége: 2013.05.11.

Projekt rövid leírása:
WTP: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei,
RXS: Duna alatti átvezetés
PS: Átemelő telepek
DAM: Árvízvédelmi mű
BMC: Duna parti főgyűjtő
ROA: HÉV alatti bekötő út

WTP: A Központi Szennyvíztisztító Telep a Csepel-sziget északi végében Fővárosi Önkormányzat területén valósult meg. Megépítésre került az előmechenikai műtárgy, térfogat áram mérők, légfúvók és előülepítők, eleveniszapos medencék, utóülepítő medencék, nyersiszap gravitációs sűrítők, fölös iszap szalagszűrő prések, pasztörizáló, rothasztók, rothasztott iszap tároló medencék, iszapvíztelenítő épület,  iszapsiló, hídmérleg, gáztartályok, gázfáklya, gázmotor gépház és kazánház, biofilter, vegyszeres szagtalanító épület, vegyszertároló, két elektromos épület, központi épület, műhelyek raktárak, parkoló helyek, porta, gépkocsi mosó, vegyszer és üzemanyag lefejtő, 25 ha zöldfelület és 2,5 ha zöldtető. Elkészült az előmechenikai műtárgy az eleveniszapos medencék és az utóülepítő medencék köré a Pannon agyagréteggel összekötött résfal. A technológia során keletkező biogázt a központ épület fűtés és meleg víz rendszerinek gazdaságosabb működtetésére használják. A keletkező többlet energiát az elektromos hálózatba visszatáplálják. A működő az I. és II. tisztítási fokozat eredménye képpen a Dunába enge dett szennyvizek 95 %-a tisztított az eredeti 53 % helyett.

RXS: Megépítésre került a Duna alatti átvezetés, amely az Albertfalvai, Kelenföldi és a Ferencvárosi szennyvíztelepekről szállítja a tisztítandó szennyvizet a központi szennyvíztisztítóba. Egyenes és íves sajtolással készült a csővezeték, valamint a sodorvonali bevezetés mely a mért, tisztított szennyvizet a Dunába vezeti.

PS: A ferencvárosi, albertfalvai és kelenföldi szennyvíz telepeken bővítés és korszerűsítés történt.

DAM: Elkészült az árvízvédelmi mű a Duna első számú védvonala.

BMC: Megépítésre került a Budai alsó rakparton a főgyűjtő mely a budai oldal szennyvizét gyűjti és a Zsigmond téri átemelőn keresztül juttatja el a szennyvizet a központi szennyvíztisztítóba. Szélesítésre került a Budai alsó rakpart és a Világörökség részét képező támfal is megújult.

ROA: A HÉV alatti átvezetés szolgálja a telep megközelítést, erre távoznak a víztelenített iszap szállító kamionok. Az építés alatt a HÉV folyamatos forgalma biztosított volt.

EUROUT Kft. főbb feladatai:
A mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményeire. A konzorciumi tagok: Oviber Kft., Eurout Kft., Utiber Kft., Óbuda-Újlak Kft.

Főbb műszaki paraméterek:
WTP: 350 000 m3/d maximális napi szennyvízmennyiség biológiai tisztításra épített Szennyvíztisztító telep és sodorvonali bevezetés 283 fm hosszban, A nyers szennyvíziszapból rothasztásos (termofil) technológiával előállított biogáz felhasználása, a roth asztó gépház egységben elhelyezett 3 db gázmotor valamint 2 db biogáz üzemű létesítmény és biztonsági berendezésként 1 db gázfáklya, ami RB tűzveszélyességű besorolású létesítmény elemek felhasználásával biogázból hő és elektromos energia, mint megújuló energiaforrás nyerése gázmotor-generátorok beállításával. Továbbá 2 db pasztörizáló létesítmény, ami rothasztásra feladott iszap előkezelőjeként funkcionál.
A rothasztó tornyok kapacitása 3*5.800 m3, biogáz termelés: 23.300 Nm3/nap
biogáz hasznosítás: 2*3.500 m3 tárolótartály, három gázmotor (3,2 MW/db), három kazán (2,5 MW/db), 1 db gázfáklya.
BMC - Budai Főgyűjtő Csatorna
5,34 km hosszú, DN 1200 - 2200 mm átmérőjű Budai főgyűjtő (gravitációs) csatorna vezeték egyes szakaszain nyílt, más szakaszokon pedig sajtolásos technológiával és ahhoz kapcsolódó dunai bevezetéssel, valamint 3,85 km hosszban mellékcsatornák DN 300 -1000 mm átmérővel
PS - szivattyútelepek, közterületi átemelők átépítése
három (Ferencváros 6,0 m3/s, Kelenföld 4,5 m3/s és Albertfalva 0,42 m3/s kapacitású) szivattyúállomás üzem közbeni átépítése (kapacitásnövelés).
RXS- Duna alatti átvezetések
Nyers nyomott szennyvízvezetékek folyam alatti átvezetése sajtolásos technológiával
Duna- meder alatt:
2 x 747 m DN 1200 mm parti szakasz a sajtoló aknáig
2 x483 m DN 1320 mm mederkeresztezés,
Ráckevei-Soroksári Duna-ág alatti átvezetésnél:
2 x 1704 m DN1400 mm parti szakasz a sajtoló aknáig.