Hírek2016.07.06 10:47

Eredményt hirdettek a 21. sz. főút Nógrád megyei IV. szakaszán

Eredményt hirdettek a 21. sz. főút Nógrád megyei IV. szakaszán a 35+000-39+700 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és Mérnök feladatok ellátása tárgyában.

A megbízó a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A nyertes ajánlattevő a Transinvest Budapest Kft és az EUROUT Kft. Konzorcium.

A tervezett szakasz 2x2 sávos kialakítású, hossza 4,4 km. Különszintű csomópont, turbó típusú kétsávos körforgalmi csomópont, és gyalogos aluljáró is épül. 2 db felüljáró épül a Zagyva folyó, felett, 3 db felüljáró gyalogutak felett, és 1 db aluljáró a Sámsonházi csomópont alatt.

A kivitelezési munkák megkezdése a kivitelező kiválasztása után 2016. őszén várható.

Kapcsolódó referenciák (32)

A felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése, Nagy – Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja

A felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése, Nagy – Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja tárgyú Nyugat – dunántúli Operatív Program (NYDOP) NYDOP – 4.2.1/A-2008-0002 azonosítószámú kiemelt projekt Alap adatok: Megbízó: Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Kivitelező: Pándzsa Vízépítő Konzorcium Szerződés kezdete/vége: 2009.05.28. / 2011.10.30. Kivitelezés kezdete/vége: 2009.10.20. / 2011.09.30. Garanciális időszak: 2011.09.30. / 2015.11.29. Projekt rövid leírása: Nagy-Pándzsa meder rekonstrukciója - Meder és partrendezés (1+500 – 24+651 és 25+624 – 27+594) - Meder és partrendezés Ravazd (24+651 – 25+624) - Nagy-Pándzsa billenőtáblás duzzasztó (2+345) - Vízkivételi műtárgy (2+805) - Hordalékvisszatartó művek (3 db) Rabkerti tó kotrása, part és depóniák rendezése  (0+000 – 1+500) Helbényi zsilip rekonstrukciója Vezseny-ér meder rekonstrukciója - Mederrendezés (0+000 – 14+701) - Dűlőúti híd átépítése (11+710) - Mindszenti árvíztározó építése (13+295) Gépbeszerzés (Körös 500 szivattyú) EUROUT Kft. főbb feladatai: Műszaki bonyolítás és műszaki ellenőrzés a kiviteli terv készítésétől, a kivitelezésen keresztül a garanciális munkák utóellenőrzéséig. (Tervellenőrzés, Részvétel a kivitelező kiválasztására történő közbeszerzési eljárás lefolytatásában, Építési-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, Műszaki ellenőri feladatok elvégzése, Közreműködés a zöldkártalanítási eljárásokon.) Főbb műszaki paraméterek: Meder és partrendezés (40 km) Mederburkolás (1 km) Billenőtáblás duzzasztó építése Vízkivételi műtárgy építése Hordalék-visszatartó művek építése (3 db) Tó iszapkotrása (32.000 m3) Zsilip rekonstrukció Dűlőúti híd átépítése Árvíztározó építése Gépbeszerzés

Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása

Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása Alap adatok: Megbízó: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Kivitelező: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. és az Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők Szerződés kezdete/vége: 2012.11.07. Kivitelezés kezdete/vége: 2015.05.08. Garanciális időszak: 2019.09.21. Projekt rövid leírása: Kiskunlacháza szennyvíztisztító telep rekonstrukció és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása: Építéstechnológia: Hagyományos építéstechnológia, könnyűszerkezetes acélvázas csarnokszerkezetek, vízzáró beton szerkezetek, vasbetonvázas szerkezetek,  nagy felületű HPDE fóliázás EUROUT Kft. főbb feladatai: Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem,  szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012” című pályázati projekt megvalósítási szakaszához kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása. Főbb műszaki paraméterek: Szennyvíztisztító telep: - szennyvíztisztítás kapacitás (1500 m3/d), - havária tározó kapacitás (1500 m3/d), - új kezelőépület (hasznos alapterület 84,5 m2) - új SBR műtárgy (hasznos alapterület 754,3 m2) Szennyvíziszap komposztáló: - kezelő épület és járműtároló helyiségek (hasznos alapterület: 133,28 m2), - komposzt előkészítő és kezelő tér (2000 m2), - kész  komposzt tároló tér (1600 m2) - fedett kész komposzt tároló csarnok helyiségei: 3 rakodó  tér kivitelezése.

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei Alap adatok: Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata     Kivitelező: Csepel 2005 FH Consorcium Szerződés kezdete/vége: 2006. április 11. Kivitelezés kezdete/vége: 2006.04.11. - 2010.07.31. Garanciális időszak vége: 2011.05.11. Jótállási időszak vége: 2013.05.11. Projekt rövid leírása: WTP: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei, RXS: Duna alatti átvezetés PS: Átemelő telepek DAM: Árvízvédelmi mű BMC: Duna parti főgyűjtő ROA: HÉV alatti bekötő út WTP: A Központi Szennyvíztisztító Telep a Csepel-sziget északi végében Fővárosi Önkormányzat területén valósult meg. Megépítésre került az előmechenikai műtárgy, térfogat áram mérők, légfúvók és előülepítők, eleveniszapos medencék, utóülepítő medencék, nyersiszap gravitációs sűrítők, fölös iszap szalagszűrő prések, pasztörizáló, rothasztók, rothasztott iszap tároló medencék, iszapvíztelenítő épület,  iszapsiló, hídmérleg, gáztartályok, gázfáklya, gázmotor gépház és kazánház, biofilter, vegyszeres szagtalanító épület, vegyszertároló, két elektromos épület, központi épület, műhelyek raktárak, parkoló helyek, porta, gépkocsi mosó, vegyszer és üzemanyag lefejtő, 25 ha zöldfelület és 2,5 ha zöldtető. Elkészült az előmechenikai műtárgy az eleveniszapos medencék és az utóülepítő medencék köré a Pannon agyagréteggel összekötött résfal. A technológia során keletkező biogázt a központ épület fűtés és meleg víz rendszerinek gazdaságosabb működtetésére használják. A keletkező többlet energiát az elektromos hálózatba visszatáplálják. A működő az I. és II. tisztítási fokozat eredménye képpen a Dunába enge dett szennyvizek 95 %-a tisztított az eredeti 53 % helyett. RXS: Megépítésre került a Duna alatti átvezetés, amely az Albertfalvai, Kelenföldi és a Ferencvárosi szennyvíztelepekről szállítja a tisztítandó szennyvizet a központi szennyvíztisztítóba. Egyenes és íves sajtolással készült a csővezeték, valamint a sodorvonali bevezetés mely a mért, tisztított szennyvizet a Dunába vezeti. PS: A ferencvárosi, albertfalvai és kelenföldi szennyvíz telepeken bővítés és korszerűsítés történt. DAM: Elkészült az árvízvédelmi mű a Duna első számú védvonala. BMC: Megépítésre került a Budai alsó rakparton a főgyűjtő mely a budai oldal szennyvizét gyűjti és a Zsigmond téri átemelőn keresztül juttatja el a szennyvizet a központi szennyvíztisztítóba. Szélesítésre került a Budai alsó rakpart és a Világörökség részét képező támfal is megújult. ROA: A HÉV alatti átvezetés szolgálja a telep megközelítést, erre távoznak a víztelenített iszap szállító kamionok. Az építés alatt a HÉV folyamatos forgalma biztosított volt. EUROUT Kft. főbb feladatai: A mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményeire. A konzorciumi tagok: Oviber Kft., Eurout Kft., Utiber Kft., Óbuda-Újlak Kft. Főbb műszaki paraméterek: WTP: 350 000 m3/d maximális napi szennyvízmennyiség biológiai tisztításra épített Szennyvíztisztító telep és sodorvonali bevezetés 283 fm hosszban, A nyers szennyvíziszapból rothasztásos (termofil) technológiával előállított biogáz felhasználása, a roth asztó gépház egységben elhelyezett 3 db gázmotor valamint 2 db biogáz üzemű létesítmény és biztonsági berendezésként 1 db gázfáklya, ami RB tűzveszélyességű besorolású létesítmény elemek felhasználásával biogázból hő és elektromos energia, mint megújuló energiaforrás nyerése gázmotor-generátorok beállításával. Továbbá 2 db pasztörizáló létesítmény, ami rothasztásra feladott iszap előkezelőjeként funkcionál. A rothasztó tornyok kapacitása 3*5.800 m3, biogáz termelés: 23.300 Nm3/nap biogáz hasznosítás: 2*3.500 m3 tárolótartály, három gázmotor (3,2 MW/db), három kazán (2,5 MW/db), 1 db gázfáklya. BMC - Budai Főgyűjtő Csatorna 5,34 km hosszú, DN 1200 - 2200 mm átmérőjű Budai főgyűjtő (gravitációs) csatorna vezeték egyes szakaszain nyílt, más szakaszokon pedig sajtolásos technológiával és ahhoz kapcsolódó dunai bevezetéssel, valamint 3,85 km hosszban mellékcsatornák DN 300 -1000 mm átmérővel PS - szivattyútelepek, közterületi átemelők átépítése három (Ferencváros 6,0 m3/s, Kelenföld 4,5 m3/s és Albertfalva 0,42 m3/s kapacitású) szivattyúállomás üzem közbeni átépítése (kapacitásnövelés). RXS- Duna alatti átvezetések Nyers nyomott szennyvízvezetékek folyam alatti átvezetése sajtolásos technológiával Duna- meder alatt: 2 x 747 m DN 1200 mm parti szakasz a sajtoló aknáig 2 x483 m DN 1320 mm mederkeresztezés, Ráckevei-Soroksári Duna-ág alatti átvezetésnél: 2 x 1704 m DN1400 mm parti szakasz a sajtoló aknáig.

Budapesti 4.sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások építése, FIDIC Mérnök feladatok ellátása és konzultánsi szolgáltatások nyújtása

Budapesti 4.sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások építése, FIDIC Mérnök feladatok ellátása és konzultánsi szolgáltatások nyújtása Alap adatok: Megbízó: Eurometro Kft. (Pályamérnök Kft.) Kivitelező: - Bamco Konzorcium - Hídépítő Zrt. - BPV Konzorcium - SW-O Konzorcium - Strabag Zrt. - Swietelsky Építő Kft. - Tóth T.D. Kft. - Siemens AG – Siemens       Zrt. - Siemens Transportation - Systems S.A.S Konzorcium - Swietelsky Magyarország Kft. - Alterra Építőipari Kft. – - Colas-Eger Zrt. Konzorcium - Strabag MML Kft. - Colas-Alterra Zrt. Konzorcium Szerződéses ár: Előkészítés időszakában: 1.574.676.867 Ft Megvalósítási időszakában: 3.188.398.000 Ft Kivitelezés összege: 452 Mrd Ft Szerződés kezdete/vége: Előkészítés:1999  –2006. 06. 30. Megvalósítás:2007.07.01.–2012.12.31. Kivitelezés kezdete/vége: Előkészítés: 1999 – 2006.       Megvalósítás: 2006–2014. Garanciális időszak vége: Egyes szerződéseknél eltérő, legutolsó (Belső beépítés): 2019. Projekt rövid leírása: Budapesti 4. sz. metróvonal és Kapcsolódó felszíni beruházások: • kettő, egyenként 7,3 km hosszú vonalalagút építése pajzsos technológiával • járműtelepi elágazó műtárgy és bekötő alagút • vonali főszellőző műtárgy a Bikás park és Újbuda-Központ állomások között • összekötő alagutak a vonalalagutak között és szellőző alagutak lőttbetonos technológiával • 10 állomás szerkezet építése (Kelenföld vasútállomás (intermodális csomópont), Bikás Park, Újbuda-Központ, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, II. János Pál pápa tér, Keleti pályaudvar) • 10 állomás belső beépítési munkái az utasforgalmi és üzemi terekben (belső szerkezetépítési munkák,  építészet, szakipari munkák, épületgépészet, különleges gépészet, épületvillamosság, mozgólépcsők, liftek, állomási és vonali szellőzés, vízködoltó rendszer, villamos alelosztók) • Vágányépítés (vonali és állomási pályaépítés: 54 E1 rendszer, kitérő csoportok, harmadik sínes vágány) • Rendszerek, áramellátás (Áramellátási berendezések, Biztosító berendezés és vonatvezérlés, Optikai adatátvitel rendszere, Állomási és járműtelepi felügyeleti és hírközlési berendezések, Rádiótelefon hálózat, Tűzjelző hálózat, Felügyeleti központok, Gördülő állomány belső terének ITV-s megfigyelése) • Kelenföldi járműtelep építése (Központi épület, Iroda épület, Járműtároló épület, pályafenntartási épület) • Rákóczi téri mélygarázs építése, belső beépítéssel •Kelenföldi pu. állomásnál országos közforgalmi vasút (MÁV) al- és felépítményi munkák, vágányépítés, felsővezeték építés, utasperonok átépítése, térvilágítás, biztosító berendezések átépítése. • 0,4 kV-os közvilágítási- és díszvilágítási hálózat, valamint 10 kV-os berendezései, infrastruktúrája (7 732 m). • Fővám tér – Vámház körút felújítása: Fővám téri gyalogos aluljáró és 2-es villamos aluljárójának megépítése, 2-es, 47-es és 49-es villamos vágányépítés, felsővezeték építés (villamos és trolibusz), „faltól falig” út és járdaépítés a Fővám téren és a Vámház körúton, közműépítések és kiváltások • Kálvin tér – Múzeum körút felújítása: 47-es és 49-es villamos vágányépítés, felsővezeték építés (villamos és trolibusz), „faltól falig” út és járdaépítés a Kálvin téren és a Múzeum körúton, közműépítések és kiváltások • Állomások környezetében ideiglenes és végleges közmű kiváltások és közmű építések (víz, csatorna, gázvezeték, elektromos-, hírközlő-, és BKV kábelek, felsővezeték, közvilágítás) • Állomások környezetében út és járdaépítések, zöldfelület rendezések • Építmény mozgás, zaj és rezgésvédelmi monitoring rendszer telepítése és üzemeltetése • Talaj- és rétegvíz és karsztvíz monitoring, rendszer telepítése és üzemeltetése EUROUT Kft. főbb feladatai: • Közreműködés a projekt alapdokumentumainak összeállításában (engedélyokirat, Támogatási kérelem, közgyűlési előterjesztések, stb.) • Minőségbiztosítási terv készítése a projekt folyamatainak irányításához (minőségellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, tervezés és kivitelezés ellenőrzés, folyamatok összehangolása, dokumentum kezelés, stb.) • A projekt költség és határidő megfigyelési rendszerének kidolgozása, illetve folyamatos nyomonkövetése és aktualizálása • Közreműködés a beruházás generálorganizációjának és generál ütemezésének elkészítésében, illetve a folyamatos nyomonkövetésében és aktualizálásában • Minőségbiztosítási terv elkészítése • Projekt adminisztráció folyamatos biztosítása web alapú projektirányítási rendszer használatával • Havi, negyedéves, féléves és egyedi jelentések készítése • Közreműködés a hatóságokkal, lakossággal, civil szervezetekkel való kapcsolattartásban, válaszok szakmai alátámasztása • Projektmenedzsment feladatok ellátása közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában • Közreműködés a hatósági engedélyezési eljárásokban (hatóságokkal, szakhatóságokkal, közmű vállalatokkal, üzemeltetőkkel folytatott egyeztetések szervezése, koordinálása), engedélyek nyilvántartása • Közreműködés a Környezetvédelmi hatástanulmányok elkészítésében • Közreműködés a geológiai, és hidrogeológiai vizsgálatok, tanulmányok készítésében • Tenderdokumentációk és szerződéstervezetek előkészítése (tervezői, kivitelezői és egyéb szolgáltatások vonatkozásában, pl. Építmény mozgás monitoring, Talaj- és  rétegvíz monitoring, Projekt biztosítás, stb.) • Közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, vállalkozók és tanácsadók kiválasztásában • Tervezési folyamatok teljeskörű ellenőrzése (Vasúthatósági engedélyezési terv, környezetvédelmi engedélyek, építészeti versenypályázat nyertese által készített engedélyezési tervek, tender tervek, kiviteli tervek, stb.), tervek nyilvántartása • FIDIC Mérnöki feladatok ellátása • A kivitelezési munkák teljeskörű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyzési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés • Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálása • A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomonkövetése, számlák ellenőrzése és igazolása • Interfész menedzsment: különböző mérnöki szakterületek és tervezési fázisok összehangolása, illetve közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában Főbb műszaki paraméterek: Alagútépítés: Pajzsos technológiával épített vonalalagút: 2 × 7,3 km Lőttbetonos alagútépítés: 825 m Állomásszerkezet építés: Résfalas technológiával épület dobozállomás: 7 db Résfalas technológiával épült dobozállomás + bányászott peronalagútak: 3 db (Szent Gellért tér, Fővám tér, Rákóczi tér) Gyalogos aluljárók szerkezetépítése és belső beépítése: Kelenföld pu., Móricz Zsigmond körtér 2 db, Szent Gellért tér, Fővám tér, Kálvin tér, Keleti pályaudvar Szellőző aknák építése: 10 db Kihúzó és fordító műtárgy építése: 2 db Vágánykapcsolati műtárgy építése: 1db Járműtelepi kihúzó műtárgy építése: 1 db Állomások utasforgalmi és üzemi tereinek kialakítása, belső beépítése: Szerkezetépítések: peronfödémek, lépcsők, biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak megfelelő térelhatárolások (födémek, válaszfalak), valamint a gépészeti, épületgépészeti illetve elektromos berendezések tartó szerkezeteinek megépítése, a füstelvezetés rendszerét és a szellőzést biztosító szerkezetek kiépítése, valamint a hozzátartozó térelhatároló és takarószerkezetek, tűzszakaszolás. Polgárvédelmi szerkezetek PV elzárókapuk építése. Építészet: építőmesteri és szakipari munkák (falazás és egyéb kőműves munka, burkolás, vakolás, lakatosszerkezetek, üveg és asztalos szerkezetek, felületképzés, teljes bútorzat, infrastrukturális berendezések, stb.) Épületgépészeti munkák: szellőztetés, klimatizálás, vízellátás (víz és tüzivíz), szennyvízelvezetés. Különleges gépészet: egységes tűzvédelmet ellátó különleges gépészeti rendszer (menekítési útvonalon frisslevegő ellátás, füstmentesítés), állomási és vonali főszellőzés rendszere, JET ventillátorok, vízködoltó rendszerek. Villamos installációs munkák: világítási és erőátviteli fogyasztókat ellátó erősáramú kisfeszültségű (400 V-os) alelosztó berendezések, ezek villamos védelme, az ezekhez tartozó kábelhálózatok, üzemi világítás, biztonsági világítás és irányfények, földelési hálózat. Mozgólépcsők és liftek: egy kijáratos állomásoknál minimum 4 db, a kétkijáratos állomásoknál kétszer 3 db mozgólépcső (emelő magasságuk 6 m és 27 m közötti), minden metróállomásnál legalább kettő, 10 főt befogadó, vezető nélküli üzemmódú közforgalmú személyfelvonó. Utastájékoztatás és jegykezelés: akusztikus és vizuális információt nyújtó utas-tájékoztató rendszerek (táblák, feliratok, hangszórók, fríz elemek, tájékoztatást kérő és segélyhívó berendezések, nagyméretű információs táblák, információs pultok, időjelző órák, mozgólépcső haladási irányát jelzők, stb.), utazási tarifák lerovását biztosító és ellenőrző rendszerek (jegykiadók, jegyellenőrzők, peronzárak, beléptető rendszerek, zárt peronrendszer, stb.) Kelenföldi járműtelepen 4 épület építése. Központi épület: 5.000 m2 (daruzott csarnok, műhely, raktár) Iroda épület: 900 m2 alapterület, 7 szint (diszpécserközpont) Járműtároló, kocsiszín: 11.200 m2 (járműkarbantartó) Pályafenntartási épület: 1.500 m2 Vágányépítés: ragasztott vonali pályaépítés: 54 E1 sínpár 14.807 vm, kitérő csoport: 16 db járműtelepi harmadik sínes vágány: 54 E1 sínpár: 1.522 vm, kitérő csoport: 21 db épületen belüli vágányok: 54 E1 sínpár: 2.741 vm országos közforgalmi vasúti (MÁV) vágány zúzott köves: 54 E1sínpár: 946 vm., kitérőcsoport: 11 db országos közforgalmú vasúti (MÁV) összekötő vágány építése: 54 E1 sínpár: 476 vm, kitérőcsoport: 2 db Rendszerek, áramellátás: Automatikus vonatvezérlés kétszer kétvágányú 7,3 km hosszú forgalmi vágány-hálózaton, járműtelepi szabadtéri vágányhálózaton és 11 kocsiszíni tároló vágányon, 10 állomáson és a járműtelepen energiaellátó rendszer, üzemi telefonközpont és hálózat, rádiótelefon és optikai adatátviteli hálózat, tűzjelző hálózat, biztosító berendezések Állomások felügyeletére irányító rendszer, állomási hírközlő és terepi berendezések (10 klt.), 15 szerelvényre automatikus vonatvezérlő berendezés, vonalfelügyeletet ellátó irányító központok (5 klt.), Felszíni munkák: Közműkiváltások: a metróépítés, illetve a kapcsolódó felszíni beruházások által érintett közművek kiváltása és építése (vízvezeték, csatorna, gázvezeték, elektromos- hírközlő- és BKV kábelek, felsővezeték, közvilágítás, stb.) Közúti villamos vasúti vágány építés: kb 5.000 vm Út és járdaépítés: 70.000 m2 Díszburkolat és parképítés: kb. 100.000 m2

M6-M60 Koncessziós autópálya Szekszárd – Bóly -Pécs szakasz

M6-M60 Koncessziós autópálya Szekszárd – Bóly  -Pécs szakasz Alap adatok: Megbízó: MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. Kivitelező: Mecsek Construction Group Szerződéses ár:    8 800 000 EUR  (Eurout Kft.: 5 100 000 EUR) Kivitelezés összege: 855 000 000 EUR + ÁFA Szerződés kezdete/vége: 2007.11.21. – 2027.11.21 Kivitelezés kezdete/vége: 2007.11.21. – 2010.03.31. Garanciális időszak vége:    2013.03.31. Projekt rövid leírása: A projekt az M6 autópálya 144+200 és 192+200 km szelvények között és az M60 autópálya 0+000 és 30+200 km szelvények közötti 80 km hosszú szakaszának tervezése, építése és azt követő üzemeltetését fedi le. Tartalmaz négy pár bányászati módszerrel készült közúti alagutat, 90 hidat, amelyből 9 völgyhíd, két egyszerű és egy komplex pihenőhelyet, két autópálya mérnökségi telepet, csatalakozó utak építését kb. 20 km hosszban, 6 darab autópálya pihenő energia ellátását és térvilágítás kiépítését. A projekt nyelve angol. Nemzetközi cégek részvételével valósult meg. Finanszírozó szervezetek: Bank of Scotland Plc., CIB Bank Zrt., Fortis Bank NV/SA, HSBC Bank Plc., KFW., Magyar Fejlesztési Bank. EUROUT Kft. főbb feladatai: A projekt Független Mérnöki szolgáltatásainak ellátása, angol és magyar nyelven. - tervellenőrzés/jóváhagyás - helyszíni műszaki ellenőrzés - minőség-ellenőrzés - projekt adminisztráció - jelentések és előrehaladás monitoring - változás és követelés management - környezetvédelmi felügyelet - munka és életvédelmi felügyelet

Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése

Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése Alap adatok: Megbízó: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Kivitelező: GT-2008 Konzorcium Szerződés kezdete/vége: 2007.02.14./2010.10.01. Kivitelezés kezdete/vége: 2008.06.24./2010.08.31. Projekt rövid leírása: - Üröm község  déli határában található felhagyott mészkőbánya (Csókavár) - kitermelés - Sajókeresztúr, Galgamácsa - hasznosítás - A hulladék kitermelése a bányagödörből két technológia alkalmazásával történt. Első lépésben kotrógépekkel történt a kitermelés lépcsős elrendezésben, majd a mélyebb rétegek kitermelése toronydaru segítségével történt. Ez oly módon történt, hogy a bányagödörben lévő munkagépek egy 8 m3-es konténerbe rakták a masszát, amelyet a daru kiemelt és a lábakon álló ürítő keretre helyezte. A platóval a keret alá beálló teherautó rakodását a konténer záró lapjának nyitásával végezték. EUROUT Kft. főbb feladatai: A PME a Kedvezményezett képviselőjeként szakmai felügyeletet biztosított a másik 3 vállalkozó (Mérnök, PR, Kivitelező) közbeszerzési eljárása során a Külső Szakértő tevékenysége felett annak érdekében, hogy az által készített dokumentációk megfeleljenek a Kedvezményezett igényeinek és a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásoknak. A PME a Kedvezményezett munkáját segítve a másik 3 vállalkozó (Mérnök, PR, Works) szerződésének uniós és hazai jogszabályoknak és a szerződések feltételeinek megfelelő teljesítését felügyelte szakértői tevékenységein (projekt menedzsment-, kármentesítési-, pénzügyi-, közbeszerzési-, jogi szakértőjén) keresztül. Tevékenységéről a PME havi-, negyedéves- és éves jelentésekben számolt be, amelyeket a KDV-KÖVIZIG jóváhagyott. Főbb műszaki paraméterek: A gázmassza kiszállítás 2011. április hónapi állapota: 56.294.700 kg / 60.000.000 kg = 93,82%.  (Az elszállított mennyiséghez képest a feldolgozás állapota: 100%). A fenti mennyiségből a BÉM Zrt. sajókeresztúri telephelyén hasznosított mennyiség: 56.089.120 kg A fenti mennyiségből a Saubermacher-Magyarország Kft. galgamácsai telephelyén hasznosított mennyiség: 205.580 kg

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja Alap adatok: Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: FIDIC Sárga LOT1-2 Nyírség Konzorcium FIDIC Piros LOT1-2 KE-VÍZ 21 Zrt. FIDIC Piros LOT3 TRIGON INVEST Kft. FIDIC Piros LOT4 BONEX Kft. FIDIC Piros LOT5 Nyíregyházáért 2009 Konzorcium Szerződéses ár:    298.870.000 Ft Kivitelezés összege: 13.067.005.065 Ft Szerződés kezdete/vége: 2008.05.13 - Kivitelezés kezdete/vége: 2009.10.08 - Garanciális időszak: 2020. Projekt rövid leírása: A projekt célja a nyíregyházi szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízelvezetésének hosszú-távú megoldása. Az agglomeráció szennyvizét jelenleg a Nyíregyházán található I. sz. szennyvíztisztító telepen kezelik.  A csatornázottság mértéke az agglomerációban jelenleg 81%-os, a projekt eredményeként a csatornázottság közel 96%-os lesz. Komposztáló Telep II. sz szennyvíztisztító telep (Polyákbokor) Építési technológia: a,nyílt árkos fektetés KG-PVC          Kőagyag          KPE nyomócső b, bélelés: vékony és vastagfalú ÜPE bélelés EUROUT Kft. főbb feladatai: A projekttel kapcsolatos Mérnöki és műszaki felügyeleti, tájékoztatási és PR-feladatok ellátása. Azon belül követelések, változtatások elbírálása, kivitelezés folyamatos ellenőrzése. Főbb műszaki paraméterek: Komposztáló telep: 11t/nap Szennyvíztisztító telep: 10.000m3/nap új építésű csatornahálózat: 186 km főgyűjtők rekonstrukciója: 11+7 km Telepi nyomóvezeték átépítése: 8,1 km Projektben épülő, felújított átemelő: 104

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - sodorvonali bevezetés - Duna főfolyam ideiglenes munkasziget építéssel

Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei - sodorvonali bevezetés - Duna főfolyam ideiglenes munkasziget építéssel Alap adatok: Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzata Kivitelező: Csepel 2005 FH Consorcium Szerződés kezdete/vége: 2006. április 11. Kivitelezés kezdete/vége: 2006.04.11. - 2010.07.31. Garanciális időszak vége: 2011.05.11. Jótállási időszak vége: 2013.05.11. Projekt rövid leírása: A sodorvonali szennyvízcső NA 2400 mm átmérőjű Rocla cső vezeték, a tisztított szennyvizet a 1641+420 fkm szelvénynél vezeti be, a Csepel sziget oldalában lévő indító aknából sajtolásos technológiával megépülő csővezeték fogadóaknája a Duna folyam sodorvonalában ideiglenesen létesült munkaszigeten épült meg. A munkasziget két soros vízzáró Larssen szádfalakkal határolt. EUROUT Kft. főbb feladatai: A mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátása a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményeire. A konzorciumi tagok: Oviber Kft., Eurout Kft., Utiber Kft., Óbuda-Újlak Kft. Mérnöki tevékenység keretében részvétel a projekt szervezet irányításában, a teljesítések igazolásában, az egyeztetések és kooperációk lebonyolításában, az eljárásrendek és szervezeti tábla kialakításában és működtetésében. Műszaki ellenőrzés keretében a terv véleményezés, az épülő műtárgyak, a porta és a központi épület magas és mélyépítési munkáinak műszaki ellenőrzése. A szennyvíztisztítási technológia és gépészeti berendezéseinek műszaki ellenőrzése. A próbaüzem felügyelete. A telep környezetvédelmi munkáinak műszaki ellenőrzése, a környezetvédelmi menedzsment terv kidolgozása, elfogadtatása, betartatása. A telep zöldfelület rendezésének és a zöldtető építésének műszaki ellenőrzése. A műszaki átadás átvétel lebonyolítása, a telep átadása az üzemeltető részére, a garanciális munkák műszaki ellenőrzése, az aktiválás elkészítése, a rendelkezésre állási időszak alatt a műszaki ellenőri feladatok ellátása. Főbb műszaki paraméterek: Csepeli oldali indító akna: • belső hasznos átmérő:10,00 m • mfödém szintje: 105,00 mBf • csatlakozó medercső folyásfenék szintje: 80,40 mBf • fenéklemez szintje: 79,90 mBf • akna fal vastagsága: 65 cm +30 cm • kiinduló medercső átmérője: NA 2400 Sodorvonali szennyvízcső adatai: • indító és fogadó aknák közötti átsajtolásihossz: 284,30 m • cső minimális takarása: 7,5 m • tervezett cső folyásfenék szintje: 80,40-81,20 mBf között Mederben lévő fogadó akna: • belső alapterület: 5,00x7,00 m • akna falvastagság: 65 + 40 cm • födémlemez szintje: 90,50 mBf • 81,20 mBf átmérő: NA 2400

„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése” nagyprojekt. DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és

„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése” nagyprojekt.  DKV Zrt. Salétrom utcai járműtelepi csarnok építése és meglévő csarnok létesítmények felújítása Alap adatok: Megbízó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Konzorciumvezető) és DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (konzorciumi tag) Kivitelező: Atk Korzorcium Kft. Szerződés kezdete/vége: 2009.03.20. - 2014.06.12. Kivitelezés kezdete/vége: 2010.03.11. - 2014.06.12. Garanciális időszak vége: 2017.06.15. Projekt rövid leírása: - villamos vágány építése     - kitérő építése - új villamos tároló épület építése           - épületek /villamos tároló csarnok átalakítása - műszaki infrastruktúra kialakítása - parkosítás - járműbeszerzés Városi környezet, hagyományos technológia EUROUT Kft. főbb feladatai: o Kooperációs tevékenység folyamatos végzése,   kommunikációs feladatok esetenkénti elvégzése, Megbízói utasítás alapján o Részvétel a munkaterület-átadási eljárás lebonyolításában o Az építési munkák műszaki felügyelete o A vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése o A pótmunkák indokoltságának véleményezése o Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásában o Közreműködés az NKH által bonyolított használatbavételi eljárásokon o A szavatossági javítások körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása o A szükséges jelentések (pl. Mérnök előrehaladási jelentése) készítése, Projekt Megvalósítási Egység (PME) részére előkészítő dokumentációk készítése o Bizonylatok szolgáltatása a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz, a projekt befejezéséhez. Főbb műszaki paraméterek: • vágány építése: 9 km • kitérő építése: 37 db • villamos felső vezeték építése: 9 km • útépítés városi környezetben: 4 848 m3 • díszburkolat építése: 2 000 m2 • járda építése: 2 000 m3 • közműkiváltások: 52 463 m • áram-visszavezető hálózat kiépítése: 4 385 m • tápkábel hálózat kiépítése: 66 km • épület /villamos tároló csarnok átalakítás: 2 450 m2 • új villamos tároló épület építése: 4 550 m2 • villamos végállomási indító berendezés     • villamos közlekedési előny kiépítése (közúti jelzőlámpák vezérlése) • vonali utastájékoztató berendezés kiépítése     • energia távvezérlés kiépítése • A villamos vonalon köz- és munkaterületi világítás kiépítése • parkosítás

„Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” TIOP 1.3.3/08/2-09-0002 kódszámú projekt megvalósításához kapcsolódó független mérnöki (mérnök tanácsadó, bonyolító), egyben műszaki e

„Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” TIOP 1.3.3/08/2-09-0002 kódszámú projekt megvalósításához kapcsolódó független mérnöki (mérnök tanácsadó, bonyolító), egyben műszaki ellenőri feladatok ellátása. Alap adatok: Megbízó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Rt. Szerződés kezdete/vége: 2010.08.30 Kivitelezés kezdete/vége: 2014.03.31 Garanciális időszak vége: 2017.03.31 Projekt rövid leírása: A TIOP 1.3.3/08/2/2009-00002 azonosító számú, „Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus Kertben” című projekt műszaki megvalósítása kapcsánműszaki ellenöri tevékenység ellátása, az alábbi projektelemek tekintetében: • 1. Rész: Tudományok Palotája építése (2845,06 m2) és a hozzá kapcsolódó fejlesztési elemek • 2. Rész: Obszervatórium épület (68,04 m2) felújítása és átalakítása, Kísérleti Állatház felújítása (358,45 m2). • 3. Rész: Awadukt-Thermo talaj-levegő hőcserélő rendszer • 4. Rész: Radioaktív izotóp labor épület és veszélyes hulladék tároló kezelése, bontása EUROUT Kft. főbb feladatai: Független mérnöki (mérnök tanácsadó, bonyolító), egyben műszaki ellenőri feladatok ellátása.

2. számú főút (40,1 – 78,6 km sz. közötti) út- és híd rehabilitációs munkái ISPA Projektszám: 2002/HU/16/P/PT/008/LOT 1

Alap adatok: Megbízó: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság Kivitelező: EGUT Egri Útépítő Részvénytársaság Szerződés kezdete/vége: 2004. 04. / 2011. 12. Kivitelezés kezdete/vége: 2005. 10. / 2006. 10. Garanciális időszak vége: 2011. december Projekt rövid leírása: Az EUROUT Kft. a FŐMERV Rt. által vezetett Konzorcium tagjaként vett részt a projektben, mely Konzorcium feladata a 2. sz. főút 40,1 – 78,6 km szelvényei közötti szakaszának út-, és híd rehabilitációjához kapcsolódó tervezési és műszaki-mérnöki felügyeleti szolgáltatás ellátása volt, az alábbi főbb létesítmények, illetve műszaki tartalom vonatkozásában: 38,5 km útburkolat megerősítés, 3,5 km kerékpárút építés, csomópont átépítés, ív korrekciók, 4 db híd felújítás, 3 db hídépítés, közmű kiváltás, vízelvezetés, lakott területen forgalomcsillapítás és közvilágítás. Főbb műszaki paraméterek: -    38,5 km útburkolat megerősítés (0,5 km         vonalvezetés új nyomvonalon) -    3,5 km kerékpárút építés -    7 db csomópont korszerűsítés -    4 db híd felújítás -    3 db hídépítés -    12 db forgalomcsillapító kapu -    40 db buszöböl -    3 db új gyalogos és kerékpáros híd -    ív korrekciók -    közmű kiváltás -    vízelvezetés -    környezetvédelmi munkák -    közvilágítás bővítés EUROUT Kft. főbb feladatai: Az EUROUT Kft. a FŐMERV Rt. által vezetett Konzorcium tagjaként vett részt a projektben, mely Konzorcium feladata a 2. sz. főút 40,1 – 78,6 km szelvényei közötti szakaszának út-, és híd rehabilitációjához kapcsolódó tervezési és műszaki-mérnöki felügyeleti szolgáltatás ellátása volt. A Mérnökkonzorciumon belül az Eurout Kft. feladatai a következők voltak: -    Vezető Mérnök feladatai -    Földmunkák, Talajmechanika -    Felügyelet, döntések -    Mérnöki koordináció -    Mérnök helyettesi feladatok -    Projektmérnök feladatok -    Mennyiségi felmérések, teljesítésigazolás -    Hídépítés -    Közbeszerzési kérdések -    Projektadminisztráció

„Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” tárgyú KEOP – 1.2.0/2F-2008-0004 azonosító számú projekt„Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító

Alap adatok: Megbízó: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Kivitelező: Régiók: SZK Kanizsa Konzorcium Város: S-E Nagykanizsa Konzorcium Rigyác II. ütem: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. Telep: ESZ-2011 NAGYKANIZSA Konzorcium Csengery utca: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. Szerződés kezdete/vége: 2011.02.21 Kivitelezés kezdete/vége: 2011.03.03 Garanciális időszak vége: 2019.01.22 Projekt rövid leírása: 1. Nagykanizsa Észak-nyugati, valamint Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítése: • Észak-nyugati régió: Bocska, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Fűzvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, Nagykanizsa-Korpavár • Dél-nyugati régió: Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Fityeház, Semjénháza, Nagykanizsa-Bajcsa • változatos terep- és talajviszonyok, nagy távolságok 2. Nagykanizsa Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata bővítésének, kapacitásbővítésének és rekonstrukciója: • egyesített rendszerű csatorna, egyedi megoldások • nagy átmérőjű (DN 500 - 2400) csövek, sokrétű anyagfelhasználás (KPE, kőagyag, Hobas, beton, stb.), csőbéleléses rekonstrukciós technológia 3. Rigyác település szennyvízelvezetése II. ütem: • a település egyes elmaradt részeinek csatornázása 4. Nagykanizsa szennyvíztisztító telep bővítése • 3 fokozatú (mechanikai, biológiai, kémiai) szennyvíztisztítási technológia • iszapvonal fejlesztése iszap-sűrítéssel, iszap-víztelenítéssel • komposztáló technológia • biogáz hasznosítás 5. Csengery utca (Erdész u. – Sörgyár u.) félpályás burkolat felújítása • aszfaltmarás, kiegyenlítő és kopóréteg építés, vízelvezetés Főbb műszaki paraméterek: 1. Nagykanizsa Észak-nyugati, valamint Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítése:     • 43 157 fm gravitációs gerinccsatorna     • 26 748 fm (2 738 db) gravitációs bekötés     • 56 706 fm nyomott gerincvezeték     • 2 753 fm (40 db HBA) nyomott bekötés 2. Nagykanizsa Szabadhegy, mint ellátatlan városrész, valamint a belváros csatornahálózata bővítésének, kapacitásbővítésének és rekonstrukciója:     • 20 940 fm gravitációs gerinccsatorna     • 7 968 fm (1 779 db) gravitációs bekötés     • 5 346 fm nyomott gerincvezeték 3. Rigyác település szennyvízelvezetése II. ütem:     • 1110 fm gravitációs gerinccsatorna     • 356 fm (47 db) gravitációs bekötés     • 897 fm nyomott gerincvezeték     • 284 fm (9 db HBA) nyomott bekötés Csatornahálózat összesen:     • 100 280 fm gravitációs csatorna     • 65 986 fm nyomóvezeték     • 4613 db bekötés 4. Nagykanizsa szennyvíztisztító telep bővítése     • 21 250 m3/nap hidraulikai kapacitás     • 89 250 LE biológiai kapacitás     • 80 m3/nap iszapkezelési kapacitás 5. Csengery utca (Erdész u. – Sörgyár u.) félpályás burkolat felújítása     • 1034 fm     • 4807 m2     • 2 db buszöböl EUROUT Kft. főbb feladatai: FIDIC Piros és Sárga könyv szerinti kivitelezési szerződések műszaki és pénzügyi felügyelete, munkák helyszíni műszaki ellenőrzése, projekt teljes körű lebonyolítása.

FIDIC Mérnök feladatok ellátása - „Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíz tisztító telep bővítése”

Alap adatok: Megbízó: Füzesgyarmat Város Önkormányzat Kivitelező: Csatornaépítés: PK- Füzesgyarmat Konzorcium Szennyvíztisztító telep bővítés: Innoterv - TriGon közös ajánlattevők Szerződés kezdete/vége: 2011.06.16 - 2013.07.31.   Kivitelezés kezdete/vége: Szennyvíz csatornázása: Vállalkozási szerződés:    2011.12.22. (aláírás) Kezdési utasítás: 2012.01.16. Befejezés: 2012.09.29. Szennyvíz tisztító telep bővítése: Vállalkozási szerződés:    2011.12.22. (aláírás) Kezdési utasítás: 2012.01.16. Befejezés: 2013.01.22. Garanciális időszak vége: Szennyvíz csatornázása: 2013.10.31. Szennyvíz tisztító telep bővítése: 2014.06.07. Projekt rövid leírása: Csatornaépítés: Építendő:         Gravitációs csatorna 37.116 m                       Nyomóvezeték 3.222 m                       Házi bekötés 2.109 db                       Átemelők 10 db. Felújítandó:     Gravitációs csatorna 788 m                           Házi bekötés 5 db                           Nyomóvezeték 23,4 m Szennyvíztisztító bővítés: - a tisztító telep bővítés utáni hidraulikus kapacitása: 640 m3/d; tisztító kapacitása: 6.850 LE. - a meglévő technológiai épület bővítése és átalakítása, 1 db új osztóakna, 1 db biológiai műtárgy, 1 db új tisztított szennyvíz átemelő, iszapvíztelenítő berendezés bővítése, iszaptároló bővítése, meglévő biológiai műtárgy gépészeti felújítása - az építési feladat részét képezi az építőmesteri, gépészeti, villamossági, közterületi, továbbá valamennyi a kivitelezés megvalósításához tartozó tevékenység, a kapcsolódó tervezési, dokumentálási feladatokkal együtt. EUROUT Kft. főbb feladatai: A Szerződés tárgya Mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Projekt építési munkáinak koordinálására a - Kohéziós Alap projekt keretében megvalósuló - programmal kapcsolatos FIDIC szerződéses feltételek szerint.

Gádoros Nagyközség szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása

Alap adatok: Megbízó: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Kivitelező: Szennyvízcsatorna: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. Szennyvíztisztító telep: EK-Gádoros Konzorcium Kivitelezés összege: Szerződés kezdete/vége: 2012.03.27./2018.10.31. Kivitelezés kezdete/vége: Szennyvízcsatorna: 2011.12.05. / 2013.08.13. Szennyvíztisztító telep: 2011. 11. 14. / 2013.08.13. Garanciális időszak vége: Szennyvízcsatorna: 2018.08.13. Szennyvíztisztító telep: 2018.08.13. Projekt rövid leírása: Szennyvízcsatorna: - Gádoros település - gravitációs csatornák, nyomóvezetékek, átemelők - gravitációs csatornák, nyomóvezetékek nyílt feltárással való építése Szennyvíztisztító telep: - Gádoros település - szennyvíztisztító telep építés   EUROUT Kft. főbb feladatai: Gádoros Nagyközség szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása, azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0056” projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása   Főbb műszaki paraméterek: Szennyvízcsatorna: - DN200 gravitációs gerincvezeték 26.331 m - DN160 házi bekötés 17.170 m - nyomóvezeték D160 1.092m - nyomóvezeték D110 3.281m - a hozzájuk tartozó gravitációs csillapító csatorna DN200 26 m - Közterületi átemelő komplett, energiaellátással, annak tervezésével     együtt: 5 db Szennyvíztisztító telep: 400 m3/nap kapacitású, 3500 LEÉ szennyvíztisztító telep tervezése, kivitelezése, Eleveniszapos biológiai tisztítás, nitrifikációval és szimultán denitrifikációval, a foszfor maximális mértékű biológiai és kiegészítő vegyszeres kicsapatásával , és az iszap részstabilizációjával.  

„A Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem; Tápéi szivattyútelep rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások

Alap adatok: Megbízó: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kivitelező: In Situ Kft Szerződés kezdete/vége: 2012.03.09- 2013.10.31   Kivitelezés kezdete/vége: 2012.09.24- 2013.10.31 Garanciális időszak vége: 24 hónap Projekt rövid leírása: Szeged Tápé szivattyútelep: Meglévő szivattyútelep integrálása az új térszintalatti szivattyúgépházhoz Új szivattyútelep építése:     - gereb műtárgy,     - szívóakna-szivattyú akna,     - meglévő szívóaknához kapcsolódó műtárgy,     - árvízvédelmi töltés keresztezése,     - csillapító akna,     - hullámtéri csatorna - Szervízút építése (45 fm): - Tápéi főcsatorna ikerkeretes műtárgy csatlakoztatása a szivattyútelep bevezető csatornájához - Meglévő szivattyútelep szívóaknájának integrálása az új gépházon kersztül történő vízátvezetés biztosításával - Meglévő nyomóvezeték töltésben lévő ellenőrzőaknáinak magasítása - Töltés magasítás, hízlalás - Bevezető csillapítóműtárgy rekostrukciója - Hullámtéri csatorna rekostrukciója - Új villamosenergia biztosítás trafó telepítésel EUROUT Kft. főbb feladatai:  Projekt megvalósításához szükséges összes szerződés felügyelete (kivéve PR) - Projekt megvalósításának ellenőrzése a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján.  - Projekt fizikai megvalósulásának, pénzügyi előrehaladásának ellenőrzése. - Folyamatos műszaki ellenőrzés. - Közreműködés az ajánlatkérő érdekkörében felmerült építési akadályok elhárításában. - A Projektben dolgozó vállalkozó szállító és megbízott munkájának összehangolása. - Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása: - A keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Megbízónak Főbb műszaki paraméterek: Szennyvízcsatorna: - DN200 gravitációs gerincvezeték 26.331 m - DN160 házi bekötés 17.170 m - nyomóvezeték D160 1.092m - nyomóvezeték D110 3.281m - a hozzájuk tartozó gravitációs csillapító csatorna DN200 26 m - Közterületi átemelő komplett, energiaellátással, annak tervezésével együtt: 5 db Szennyvíztisztító telep: 400 m3/nap kapacitású, 3500 LEÉ szennyvíztisztító telep tervezése, kivitelezése, Eleveniszapos biológiai tisztítás, nitrifikációval és szimultán denitrifikációval, a foszfor maximális mértékű biológiai és kiegészítő vegyszeres kicsapatásával , és az iszap részstabilizációjával.  

Szegedi regionális hulladékkezelési program keretében elvégzendő Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációjának gyakorlati magvalósításához szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tev

Alap adatok: Megbízó: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kivitelező: AS Szeged Konzorcium Szerződés kezdete/vége: 2011. 01. 12. / 2015. 12. 21.   Kivitelezés kezdete/vége: 2011. 04. 19. / 2012. 12. 21. Garanciális időszak vége: 2012. 12. 22. / 2015. 12. 21. Projekt rövid leírása: 25 helyszínen együtemű végleges rekultiváció készült, az áthalmozott anyag rostálása nélkül (Algyő, Ásotthalom, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös régi, Öttömös új, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó). Az elszórt hulladék prizmába gyűjtése, takarása kiegyenlítő, fedő és humusz réteggel. A helyben maradó lerakók közül három esetében (Balástya, Domaszék, Szatymaz) a lerakott hulladék mennyiség csökkentése érdekébena vegyes hulladék 40% elszállításra került. A Kiskunsági Nemzeti Park területére eső két lerakó, Baks és Dóc, felszámolásra került. Elszállítás előtt a hulladékot rostálták, a rostált anyag, lerakóba, a föld szerű anyag visszaterítésre került. A rekultivált lerakók felszínét füvesítették, tájba illesztés miatt fa és cserje telepítéssel vették körül. A helyben rekultivált lerakóknál monitoring kutak épültek (3-4 db). EUROUT Kft. főbb feladatai: 27 települési szilárd hulladék lerakó rekultivációjának megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása a kivitelézési és a garanciális időszak lejártáig. Főbb műszaki paraméterek: A hulladékkal borított 414 880 m² területből 143 600 m²-ről a hulladékot eltávolították, így a hulladéklerakók alapterülete 271 200 m²-re csökkent. A hulladéklerakók felületén végleges rekultiváció 287 000 m²-en készült. A rekultiváció során felhasználásra került 184 000 m³ földanyag, 142 000 m³ humuszos termőtalaj.

Tápiómenti Régió Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt Mérnöki és Műszaki Felügyeleti munkáinak ellátása Projekt kódszáma: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021

Alap adatok: Megbízó: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Kivitelező: Szennyvíztisztító telepek: D-E-S-I Tápió 2011 Konzorcium Szennyvízcsatorna hálózatok 2. rész: MAPA TÁPIÓ 2012 KONZORCIUM Szennyvízcsatorna hálózatok 3. és 4. rész: DA-EA Tápió Hálózat 2011 Konzorcium Szerződés kezdete/vége: 2012.02.09. / 2017.10.31.   Kivitelezés kezdete/vége: 2013. március / 2015. október Garanciális időszak vége: 2017.10.31. Projekt rövid leírása: Érintett települések: Nagykáta, Szentlőrinckáta, Jászfelsőszentgyörgy, Szentmártonkáta,, Tóalmás, Tápiószele, Farmos, Tápiógyörgye, Újszilvás, Bénye, Káva, Pánd, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószentmárton, Tápiószecső, Sülysáp, Mende, Úri, Kóka Szennyvíztisztító telepek és Komposztáló telep: Nagykáta szennyvíztisztító telep bővítése 4 új szennyvíztisztító telep építése (Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton, Sülysáp) Nagykátai Regionális Komposzttelep Szennyvízcsatorna hálózatok: - Több, mint 400 km gravitációs gerinccsatorna - Több, mint 100 km szennyvíz nyomóvezeték - Több, mint 100 db közterületi szennyvíz átemelő - Közel 28.000 db házi bekötés EUROUT Kft. főbb feladatai: Mérnöki és műszaki ellenőri szolgáltatások biztosítása a Projekt építési munkáinak koordinálására, a Projekt keretében történő árubeszerzés, valamint műszaki tervezési szolgáltatások felügyelete a Projekt megvalósítására létrejött szerződésekben foglaltakra tekintettel. Projekt megvalósításának ellenőrzése – műszaki és költségellenőr – a Támogatási Szerződésben a Projektre meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezések alapján. Főbb műszaki paraméterek: Szennyvíztisztító telepek és Komposztáló telep: Nagykáta szennyvíztisztító telep bővítése: 4 új szennyvíztisztító telep építése (Szentlőrinckáta, Tápiószele, Tápiószentmárton, Sülysáp) Nagykátai Regionális Komposzttelep Szennyvízcsatorna hálózatok: - Több, mint 400 km gravitációs gerinccsatorna - Több, mint 100 km szennyvíz nyomóvezeték - Több, mint 100 db közterületi szennyvíz átemelő - Közel 28.000 db házi bekötés

Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációja

Projekt megnevezése, tárgya: Szegedi regionális hulladékkezelési program keretében elvégzendő Szeged Térségi települési hulladéklerakók rekultivációjának gyakorlati magvalósításához szükséges FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos Mérnöki és műszaki felügyeleti munkák ellátása Megbízó: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kivitelező: AS Szeged Konzorcium Projektvezető/Projektfelelős: Széles László Konzorciumi partnerek:  Consulgal Hungaria Kft. Projekt rövid leírása: 25 helyszínen együtemű végleges rekultiváció készült, az áthalmozott anyag rostálása nélkül (Algyő, Ásotthalom, Balástya, Balotaszállás, Bordány, Csengele, Deszk, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Kistelek, Kiszombor, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös régi, Öttömös új, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó). Az elszórt hulladék prizmába gyűjtése, takarása kiegyenlítő, fedő és humusz réteggel. A helyben maradó lerakók közül három esetében (Balástya, Domaszék, Szatymaz) a lerakott hulladék mennyiség csökkentése érdekébena vegyes hulladék 40% elszállításra került. A Kiskunsági Nemzeti Park területére eső két lerakó, Baks és Dóc, felszámolásra került. Elszállítás előtt a hulladékot rostálták, a rostált anyag, lerakóba, a földszerű anyag visszaterítésre került. A rekultivált lerakók felszínét füvesítették, tájba illesztés miatt fa és cserje telepítéssel vették körül. A helyben rekultivált lerakóknál monitoring kutak épültek (3-4 db).  EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: 27 települési szilárd hulladék lerakó rekultivációjának megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása a kivitelézési és a garanciális időszak lejártáig.  Szerződés kezdete/vége: 2011. január 12./2015. december 21. Kivitelezés kezdete/vége: 2011. április 19./2012. december 21. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2012. december 22./2015. december 21. Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: (naturáliák) A hulladékkal borított 414 880 m² területből 143 600 m²-ről a hulladékot eltávolították, így a hulladéklerakók alapterülete 271 200 m²-re csökkent. A hulladéklerakók felületén végleges rekultiváció 287 000 m²-en készült. A rekultiváció során felhasználásra került 184 000 m³ földanyag, 142 000 m³ humuszos termőtalaj.

Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása

Projekt megnevezése, tárgya: „Megbízási Szerződés keretében az Egri Törvényszék és a Heves Megyei Főügyészség közös használatában lévő, 3300 Eger, Barkóczy u. 1. szám alatti épület bővítése és teljes felújítása során az építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti műszaki ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása” Megbízó: Országos Bírósági Hivatal, székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 16. Kivitelező: HUNÉP Universal Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HUNÉP ZRt.), valamint az IMOLA Konstrukt Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (IMOLA KFT.) által létrehozott konzorcium  Projektvezető/ Projektfelelős: Farkas Krisztina Projekt rövid leírása: Eger, Barkóczy u. 1. szám alatt található „Törvényház” épületének teljes rekonstrukciója és bővítése: * Meglévő épületszárnyak belső tereinek komplett felújítása és rekonstrukciója, valamint részleges átalakítása (válaszfalak, nyílások áthelyezése). * Külső homlokzatok komplett felújítása és rekonstrukciója keretében utólagos homlokzati hőszigetelés kialakítása, utólagos vízszigetelés kialakítása. * Törvényház utcai belső udvarban külön dilatációs egységet képező épületbővítés kialakítása: részlegesen alápincézett, földszintes, lapostetős, pinceszinten vasbeton főfalas, földszinten vasbeton vázas kitöltő falas kialakítással. * Tetőtér beépítés kialakítása: új acélszerkezetű keretrendszerrel, acél szelemenekkel, a régivel megegyező hajlásszöggel, a belső udvari homlokzatok megemelésével, új monolit vasbeton födémmel, galéria szinttel. * Az épület- Egri Járásbíróság udvarával szomszédos- északi szárny fő traktusában új 3 karú vasbeton lépcső és felvonó kialakítása, a földszinttől az új tetőtéri szintig. * Komplett gépészeti és elektromos átalakítás  * Az épület tűzjelző rendszerének és összetett vagyonvédelmi rendszerének nyomvonal építési munkáira,  * Bútorbeszerzési és belsőépítészeti kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokra EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Általános és részletes műszaki ellenőrzési feladatok az alábbi projekt szakaszokban: * Az Építési beruházás tervdokumentációjával kapcsolatos műszaki ellenőrzési felülvizsgálat * Az Építési beruházás megvalósításával (kivitelezésével) kapcsolatos műszaki ellenőrzési feladatok a Megbízó helyszíni képviselőjeként * A beruházás műszaki átadás-átvételi eljárásával, a birtokba adásával és a használatbavételi eljárással kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok * Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok * A kiviteli, ill. az Építési beruházás megvalósításához szükséges egyéb tervdokumentációk felülvizsgálata,  * Az Építési beruházás kivitelezőinek kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való műszaki szakértői közreműködés.  Szerződés kezdete/vége: 2015 március 6.- 2017 június 30. Kivitelezés kezdete/vége: 2015 június 19.- 2017 június 30. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: A végleges üzembe helyezési eljárás lezárásától számított 60 hónap Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: Eger belvárosában álló 1900-as évek elején épült impozáns, klasszicista stílusú műemléki védelem alatt álló bírósági épületet bővítése, illetve korszerűsítése. A pinceszinttel, földszint és még két emeleti szinttel rendelkező, bruttó 6700 m2-esszintenként összesített alapterületű, magastetős, téglafalazatú saroképület szabálytalan hatszög alaprajzú, mely a két párhuzamos szemközti oldalát felező épületszárnnyal két belső udvart zár közre. Az így kialakuló két épületrész egymásnak tükörképe. A fejlesztéssorán – a középső épületrészt kivéve - a tetőtér beépül, mely három helyen kétszintes, egy un. tetőtéri galériaszint alakul ki. A tetőtérbe kerül a főügyészség irattára, egy könyvtár, és több iroda, tárgyaló, és egyéb kiszolgáló helyiségek. A tetőtéri galériaszintre gépészeti helyiségek, irodák, illetve a könyvtár galériája kerül. A beépítés során a teljes fedélszerkezet elbontásra kerül, helyette új acélszerkezetű keretrendszer készül, acél szelemenekkel, a régivel megegyező hajlásszöggel.  Lényeges bővítést jelent még, a bal oldali (Ny-i) belső udvar beépítése körben a korábbi homlokzat mentén, a földszinten, illetve részben a pinceszinten. Ez az új épületrész statikailag önálló, dilatált módon kapcsolódik a meglévő terekhez. A belsőudvari új épületrész zöldtetős kialakítású, és ez is közrezár egy kis belső udvart. További lényeges építészeti átalakítás, hogy a meglévő helyiségek terhére a jobboldali (É-i) épületszárnyban egy új, földszint és tetőtér közötti kapcsolatot biztosító lépcsőház valósul meg. Egyebekben az alaprajzokon követhető módon, a meglévő épületszinteken válaszfalak eltolásával, ajtónyílások elfalazásával, vagy éppen nyitásával képeznek új, vagy módosított helyiségeket.

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése

Megbízó: Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kivitelező: KIKÖTŐ KONZORCIUM (A-Híd Zrt., Swietelsky Vasúttechnika Kft., Mészáros és Mészáros Kft.) Szerződés kezdete: 2015. szeptember 04. Kivitelezés kezdete: 2015. augusztus 05. Garanciális időszak: 60 hónap (sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától számítva) Projekt rövid leírása: Az építési munka a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztését hivatott megvalósítani, a már meglévő építményekhez kapcsolódóan. A projekt keretében megépül a H4-H8 hajóállások partfala és a mögöttes területek infrastrukturális ellátása (út, vasút, közművek, zöldterminál stb.) a következő munkarészek, illetve létesítmények megvalósításával: * Partfal  * Darupálya tartó  * Aktív korrózióvédelem  * Támfal  * Mederkotrás * Úthálózat  * Vasúthálózat * Zöldterminál * Úszómű * Szervízállás épülete  * Kiszolgáló közművek EUROUT Kft. főbb feladatai: Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése kivitelezési munkáihoz kapcsolódó mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Főbb műszaki paraméterek: 1. Hajó szervízállás épület * Szerviz épület: 539 m² * Parkosítás: 2 075 m2 2. Rakpart * Mederből iszapeltávolítás, kotrás: 86 400 m³ * Rézsűről iszapeltávolítás, kotrás: 19 000 m3 * Földfeltöltés helyi anyagból: 9 400 m³ * Földfeltöltés hozott homokos-kavicsból: 253 000 m³ * Larssen első fal L606: 13 860 m² * Larssen horgonyfal L603: 5 200 m² 3. Aktív korrózióvédelem 4. Vasútépítés * Vágány fektetés bontott anyagból: 605 vm * Vágány fektetés új anyagból: 1247 vm 5. Edilonos vágányburkolat * Vb. lemez: 1530 m³ * Vályússín beragasztva: 850 m 6. Útépítés 7. Vízellátás 8. Csatornázás 9. Szennyvízelvezetés 10. Gázellátás 11. Térvilágítás 12. Vasútvilágítás 13. Villamos energia ellátás 14. Hírközlés 15. Zöldterminál építése * Egyedi kialakítású, kettősfalú, osztott terű, három rekeszre osztott 50 m3-es, fekvőhengeres, acél üzemanyagtartály az olajos rendszer előtisztító és átmeneti tároló egységeként, gépészeti berendezésekkel. * Szimpla falú, egyterű, 25 m3-es fekvőhengeres acéltartály a fekáliás folyékony hulladék átmeneti tárolására, gépészeti csatlakozásokkal * Szagtalanító berendezés 30 m3/h teljesítményre * Olajfogó 3 l/s teljesítményre 16. Úszómű * Acélszerkezetű úszómű 13,50*5,68 m kb.25 t

Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása

Projekt megnevezése, tárgya: Építési beruházások kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása. 1. rész Utak kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátása Megbízó: BKK- Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Kivitelezők: Swietelsky Magyarország, Colas  Strabag, BKK közút Projektvezető/Projektfelelős: Bendik Viktória, Bitskey Péter, Puchmann Gábor, Sitery László, Tósoki Zoltán, Pátkai András, Krisztián Tibor, Nemere Ede, Kaiser Dóra Projekt rövid leírása: Budapest területén útfelújítások kivitelezési munkái:XVII V. Hold u. (Bank u. - Báthory u. között), IV. Tél u. (Pozsonyi u. és Berlini u. között), Buszmegállók II. ütem 24 db, X. Gergely u. (Kada u. - Tavas u. között) XII. Hóvirág út. és Rácz Aladár u. (Márton Áron tér - Hó u. között), XIX. Béke tér. I.ütem, XIV. Kerepesi út - Hungária körút csomópont, III. Madzsar József u (Békásmegyeri HÉV megáll vezető aluljáró – Szent István u. között, XVII. Rákoskert sugárút (Bodonyi u. - Sáránd u között), XXI. Kossuth Lajos utca IV. Deák F.u.-Templom u.-Nádor u. -Illek V. u. ötágú körforgalom, X. Körösi Csoma Sándor út, XIV Fischer I u (Fogarasi út – Zsálya u. között) és Zsálya u (Csertő u- Fischer I u. között), XII. Goldmark K u (Határőr út – Tóth L u. között, Tóth L u. Goldmark K u – Istenhegyi út között) és Határőr u ( Goldmark K u – Ráth Gy u. között), XVII. Keresztúri út (Hajducsárda u – Pesti út között), XVII. Pesti út – Zrinyi út, XVII. Csabagyöngye u. (Zrínyi u. – Lemberg u. között), BUBI IT I. ütem – kerékpáros hálózat fejlesztések, BUBI IT II. ütem - kerékpáros hálózat fejlesztések, XII. Somlói út (Szüret u. Mihályi –u. között), X. Maglódi út, Sírkert u. (Sibrik M. úttól a sírkert körforgalomig), XVIII. Közdűlő út, Ipacsfa u., Besence u. VIII. Százados út Szörényi u. XII. Stromfeld A. Németvölgyi út körforgalom, XVIII. Margó Tivadar u. Baros utca kőrforgalom, BUBIT III. ütem - kerékpáros hálózat fejlesztések, Közlekedés biztonsági intézkedések II. Vend u., IV. Baross u-Perényi u, XV. Szentmihályi út-Fazekas u, XIV. Timúr u.-Rozsos u.  XII. Mátyás király út (Hollós út - Költő u. között), VIII. Népszínház u. (Teleki téri szakasz), XVI. Nagytarcsai út (Simongát u - Felújított szakasz kezdete között), XIV. Hősök tere Koos K. sétány, XVII. Helikopter út, X. Jászberényi út (Élessarok, Mádi u.  Fehér u.,Körösi Cs. u Kolozsvári u, XVI. Csömöri út, II. Gyóni Géza tér, (Lipthay u. - Bem rakpart), XIII. Kárpát utca, X. Kőbányai út (Pongrác u-Vaspálya u között ) III. Országút, Punkösdfürdő út, II. Bimbó út (Mergit krt. - Alsó Törökvész út között), XVI. Arany J ános u (Sasvári u- Margit u között) EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Mérnöki feladatok ellátása a BKK. szerződéses rendszere szerint. * A kivitelezési munkák teljeskörű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyzési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés * Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálása * A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomonkövetése, számlák ellenőrzése és igazolása * Interfész menedzsment: különböző mérnöki szakterületek és tervezési fázisok összehangolása, illetve közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában Szerződés kezdete/vége: 2014.06 20.—2017. 06. 20. Kivitelezés kezdete/vége: 2014.06 20.—2017. 06. 20. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2018. 06. 20

4-es metró járműtelep

Projekt megnevezése, tárgya: „Budapesti 4. sz. Metróvonal I. megvalósítási, II. előkészítési és megvalósítási szakasza, valamint a kapcsolódó felszíni beruházások előkészítése és megvalósítása az I. szakaszra” 4-es metró járműtelepe Megbízó: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kivitelező: Swietelsky Magyarország Kft.. Projektvezető/ Projektfelelős: Marokházi István Konzorciumi partnerek:  EUROUT Kft. EUROMETRO Kft. Projekt rövid leírása: A Budapesti 4. sz. metróvonal kiszolgálását ellátó járműtárolási és fenntartási telep építése és tervezése, a Kelenföld Pu. korábbi rakodó, tároló területén. Központi épület: kétvágányos, daruzott javító, forgóváz tároló 9 m magas csarnokkal és a két szintes fenntartást szolgáló műhelyekkel, raktárakkal, és kiszolgáló helyiségekkel.7 szintes épülettömb irodai, forgalom irányítású funkciókkal, a metróvonalakat integráló diszpécserközponttal, és a hozzá tartozó épületgépészeti és kiszolgáló helységekkel. Járműtároló (Kocsiszín épület):12 vágányt befogadó egyszintes csarnok, járműtároló, járműkarbantartó, járműmosó egységgel, a hozzá tartozó üzemi és szociális részekkel. Pályafenntartási épület: egyszintes, daruzott járműtároló, és javító műhely, és kerékpáreszterga csarnoképület. Szerkezetépítési, építészeti munkák, villamossági rendszerek, üzemi technológia, külső közművek, kertészeti és útépítési munkák.. Zöldtető kialakítás. Szerződéses ár: 8 157 143 814 Forint részarányosítva Kivitelezés összege: 11 444 158 580.- Forint EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: * FIDIC Mérnöki feladatok ellátása * A kivitelezési munkák teljes körű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés * Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálása * A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomon követése, számlák ellenőrzése és igazolása Interfész menedzsment: különböző mérnöki szakterületek és tervezési fázisok összehangolása, illetve közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésben és organizációs összehangolásában. Szerződés kezdete/vége: 2006. 06. 27.--  2012 . 12. 31. 2017. 12 31. Kivitelezés kezdete/vége: 209. 04. 19.— 2012. 02. 16. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2017. 02. 16. Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: 1. Szerkezetépítési munkák 2. Építészeti munkák (kőműves munka, szigetelés, burkolás, lakatos, asztalos munkák és felületképzés) 1. Központi épület 5000 m2 alapterület, 2 vágányos 9. m magas daruzott csarnok, műhely raktár, kiszolgáló helyiségek 2. Iroda épület tömb 7 szint, 900 m2 alapterület, diszpécserközpont, irodák, kiszolgáló helyiségek 3. Járműtároló épület, kocsiszín, 6 m magas, 11 200 m2 alapterület járműkarbantartó, üzemi és szociális helyiségek 4. Pályafenntartási épület 1 500 m2 alapterület, 12 m magas daruzható csarnok, és jármű kerék eszterga 5. Porta épület 80 m2 6. Burkolatok: aszfalt burkolat: 1536 m2, bazaltbeton burkolat: 3630 m2, térkő burkolat: 1401 m2, terepszinti zöldfelület kialakítás: 15637 m2

Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése

Projekt megnevezése, tárgya: „Kisdelta árvízi szükségtározó korszerűsítése, azonosító szám: KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0004” projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása FIDIC szerződéses feltételek szerint Megbízó: UTIBER Zrt OVIBER Kft Kivitelező: „KBH-Delta” konzorcium Projektvezető/ Projektfelelős: Juhász Zoltán Projekt rövid leírása: Fehér-Körös balpart 2+200 tkm Az árvízi biztonság növelése és az árvízi kockázatok csökkentése a Fehér-Körös jobb partján fekvő Kisdelta árvízvédelmi szükségtározó megnyitási helyének korszerűsítése 4 szegmenses vízbeeresztő valamint vízviszzavezető műtárgy és távjelző hozammérő állomás létesítése, valamint a műtárgyak megközelítését biztosító szilárd burkolatú út építése. Árvízvédelmi töltések építése nagyárvizimeder területéről történő földkitermeléssel. Monolit szerkezetű vízbeeresztő műtárgy építése résfal alapozással. Monolit szerkezetű vízviszzavezető műtárgy építése Acélszerkezetű elzáró szerkezetek építése szükséges gépészeti, elektromos szerkezetekkel Betonút, kőszórásos és RÉNO matracos partvédelem építése EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Vízgazdálkodási építmények és Építmény- és épületvillamossági építések műszaki ellenőrzése Szerződés kezdete/vége: 2013. október 18 Kivitelezés kezdete/vége: 2015. november 06 Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2018. október 16 Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: 1. Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója: 1796 fm 1.1 Árvízvédelmi töltések építése: 1796 fm 1.2. Szivárgó csatorna építés 1330 fm 2. Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója: 1 db 2.1. Vízbeeresztő műtárgy építése 8 db acélszerkezetű szegmenstáblával: 1 db Vasbeton résalap építése: 4730 m³ Monolit vasbeton műtárgyszerkezetek építése: 6950 m³ Elketromechanikus mozgatóberendezés gall-lánccal: 16 készlet Reno matrac építése: 270 m³ Út és térburkolatok:— beton útpálya építése: 730 m² — beton térkőburkolat építése: 1010 m² Itceéri gátőrtelep - betétgerenda tároló (ideiglenes elzárás tárolására): 2.2. Vízvisszavezető műtárgy építése 1 db Betonszerkezet építése: 400 m³ Monolit vasbeton műtárgyszerkezetek építése: 290 m³ 3. Töltéskorona burkolat építése 1796 fm 3.1. Árvízvédelmi út építés 1700 fm 3.2. Stabilizált út építés: 350 fm 4. Árvízvédelmi fővédvonalak infrastruktúrális fejlesztése (Itceéri gátőrtelep rekonstrukciója): 1 db Gátőrház felújítása: Műszaki épület felújítása: Új csarnok kialakítása a régi faszerkezetű épület helyén

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Projekt megnevezése, tárgya: Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése projekt műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében Támogatási forrás, projekt kód: KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0006. Megbízó: Sármellék – Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítési feladatait a KEOP 2.4.0 programban való részvétellel megvalósító Önkormányzati Társulás Kivitelező: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. (Konzorcium Vezető Tagja) Pentavia Kft. Geohidroterv Kft. ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Projektvezető/ Projektfelelős: Sárdi Zoltán Projekt rövid leírása: Projekt helyszíne: Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér Főbb létesítmények:  * iparvágány egy nyomon történő visszaállított vonala, * bentonitos résfal (328 fm) kialakítása, * talajvíz kitermelő kutak (12 db). Építési körülmények, építéstechnológia: * In-situ talaj és talajvíztisztítás, * „B” és „C” területen a kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, aktív szénszűrés), nyeletőszivárgón  keresztül történő elszikkasztása, figyelő kutak kialakítása, * „D” részterület keleti rész: Nyílt víztartásos munkagödör, továbbá kialakított résfal előtt gyűjtődrén kialakítása. Kutakból, gyűjtődrénből, illetve a munkagödör árkaiban kialakított zsompkutakból a kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, lassú szűrés, aktív szénszűrés) és a kialakított nyeletőszivárgón keresztül történő elszikkasztása. A második ütemben nyeletés a munkagödör mellett nyeletőárokban, figyelő kutak kialakítása, * „D” részterület nyugati oldal: irányított fúrással kialakított csápokon, lándzsákon, továbbá kutakon keresztül „in-situ” baktérium/enzim bejuttatás és tápanyagbevitel (intenzifikált bioremendáció), továbbá drénszivárgó kialakítása, * Olajos felúszó fázis eltávolítása: „B”, „C”, „D” részterületek keleti és nyugati részén/”in-situ beavatkozásnál, * Vízkitermelés: „B”, „C” és „D” részterületen, * Olaj lefölözés, * „D” részterület nyugati rész: oltóanyag, víz és levegő besajtolása. EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Sármellék-Zalavár települések közigazgatási területén a volt szovjet katonai repülőtér (a Sármellék, külterület 047/2, 047/3, 047/4, 047/5, 047/6, 047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13, és Zalavár, külterület: 05/1, 05/2, 05/3, 05/4, 05/5 hrsz. alatt felvett ingatlanok) környezeti károk alóli mentesítésének műszaki ellenőri (független mérnöki) feladatainak ellátása projektzárásig (záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásáig), de legfeljebb 2015. év június hó 19. napjáig. A kármentesítés érintette még a 487, 488, 489, 490, 491, 492 helyrajzi számú ingatlanok állapotát is. AZ EUROUT Kft. a Sármellék és Zalavár települések közigazgatási területén található, a fent részletezett helyrajzi számokkal megjelölt szennyezett területen (munkaterület) a Kármentesítési Műszaki Beavatkozás műszaki ellenőrzését (független mérnök feladatait) végezte el, mely tevékenység során az ajánlatkérési dokumentáció(k) III. kötetében ismertetett, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott a „B” területre vonatkozóan 1645-7/2/2009 iktatószámú hatósági határozatban, a „C” területre vonatkozóan a 1645-6/2/2009 iktatószámú határozatban, a „D”területre vonatkozóan a 1082-2/7/2010 iktatószámú módosító határozatban meghatározott „D” kármentesítési célállapot határérték elérését segítette elő.  A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése az előírt határértékek elérését megalapozó, már korábban elvégzett (terület előkészítési-, kiviteli tervezési-, valamint kivitelezési) munkálatok és a kiépített kármentesítési rendszer üzemeltetését, valamint a kármentesítés lezárását követően a terület-helyreállítási munkálatok befejezésével zárult le, az EUROUT Kft. műszaki ellenőri (független mérnöki) tevékenység teljes körű felügyelete mellett. Az EUROUT Kft. feladatai: * a Kivitelező kiválasztására irányuló kiegészítő kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásában való tanácsadás  * az érintett területek talaj és talajvíz szennyezőanyag koncentrációjának a „D” kármentesítési célállapot határérték alá történő csökkentése érdekében a kiépített műszaki létesítmények (kármentesítő rendszer) üzemeltetésének és a terület helyreállítási munkáinak ellenőrzése, * a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint (építési, létesítési engedély kötelezett tevékenység esetén) az engedélyező hatóságok által jóváhagyott (engedélyezett) tervek betartása, betartatása, valamint a kármentesítés célját képező – környezeti elemekre vonatkoztatott – célértékek elérésére, * a munkafolyamatokban résztvevő személyzet szakmai jogosultságának ellenőrzése, * az üzemeltetés során a kötelezett önkormányzatok által végzendők teljesülésének ellenőrzése, segítése, a kötelezett érdekeinek maximális érvényesítése mellett, * a tevékenységeknek, létesítményeknek az engedélyező hatóságok által jóváhagyott (engedélyezett) műszaki dokumentáció, valamint a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott pályázati dokumentációban rögzítettek szerint történő megvalósítás követő üzemeltetés, független Mérnökként a Projekt megvalósításának teljes körű műszaki és pénzügyi ellenőrzése. Szerződés kezdete/vége: I.   szakasz: 2011. október 03. – 2012. március 31. II.  szakasz: 2012. március 19. – 2015. június 19. Kivitelezés kezdete/vége: 2011. október 03. – 2015. május 13. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2015. május 14. – 2016. május 13. (365 nap) Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: Főbb szennyező komponensek: benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, összes egyéb alkil-benzol, naftalinok, alifás szénhidrogének (TPH), toxikus fémek (arzén, nikkel). Műszaki paraméterek: * 2a, 2b, 2c, és 2d jelölésű biodepóniák kialakítása: 137.101 m2 területen. * Biodepóniákba került, kezelendő összes talaj mennyisége: 316.312 m3. * Talajvíz kármentesítő rendszer kiépítése. * Kiegészítő vízi műtárgyak kiépítése a „D” munkaterületen (pótmunka keretében). * „In-situ” talaj és talajvíztisztítás. * „B” részterület: 5 db termelőkút (SBT 1-5) kialakítása. * Kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, aktív szénszűrés), nyeletőszivárgón (SBD1-2) keresztül történő elszikkasztása: 4 db figyelőkút (SM001-004) kialakítása. * „C” részterület 4 db termelőkút (SCT1-4) kialakítása. * Kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, aktív szénszűrés), nyeletőszivárgón (SCD1-2) keresztül történő elszikkasztása: 4 db figyelőkút (SM012-015) kialakítása. * „D” részterület keleti rész 29 db termelőkút (SDT1-29) kialakítása. * Nyílt víztartásos munkagödör, továbbá kialakított résfal (325 fm) előtt 1 db 45 fm hosszú gyűjtődrén (SDTD1-2) kialakítása. Kutakból, gyűjtődrénből, illetve a munkagödör 1500 fm árkaiban (SDMÁ1-2) kialakított zsompkutakból (SZS1-2) a kitermelt víz önálló tisztítón (sztrippelés, lassú szűrés, aktív szénszűrés) és a kialakított 4 db nyeletőszivárgón (D1-4) keresztül történő elszikkasztása. A második ütemben a nyeletés a munkagödör mellett kialakított 6 db nyeletőárokban történt (SNYÁ1-6). A mentesítéshez 7 db figyelőkút létesítése (SM05-011). * Vízkitermelés: „B” részterület (44 em3), „C” részterület (41,3 em3), „D” részterület (100,8 em3). * Olaj lefölözés mennyisége: 2572,5 liter. * In-situ beavatkozás * „D” részterület nyugati oldal a Cargo és a Terminál épületek ill. gurulópálya területén: 39 db irányított fúrással kialakított 4 csápon (összesen 156 db), 42 db lándzsán, továbbá 7 kúton (DKT1-7) keresztül „in-situ” baktérium/enzim bejuttatás és tápanyagbevitel (intenzifikált bioremendáció), továbbá 1 db drénszivárgó kialakítása.  * „D” részterület nyugati rész: 175 m3 oltóanyag, 5417 m3 víz, 811 em3 levegő besajtolása.

M85 Enese- Csorna 13+800-20+800 km sz. közötti szakasz

Projekt megnevezése, tárgya: „M85 Enese- Csorna 13+800-20+800 km sz. közötti szakasz kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában való szakértői közreműködés". Megbízó: NIF Kivitelező: Colas Hungária Zrt. Projektvezető/Projektfelelős: Szabó Miklós, Sitery László Konzorciumi partnerek: OVIBER Kft. 45%, Metróber Kft. 30% ,Eurout 25% Projekt rövid leírása: Az M 85.sz. főút Enese-Csorna közötti 2 x 2 sávos aszfalt gyorsforgalmi út 7000 m hosszú, gyorsító és lassító sávokkal, több különszíntű csomóponttal, középen fizikai elválasztó sávval, stabilizált padkával. csatlakozik a Csorna elkerülő körgyűrűhöz. Részben Natura-2000 területeket érint. A Barbacsi csatorna és vadátjáró felett felüljáró hídműtárgy épült. Az új gyorsforgalmi út, részben párhuzamosan halad a régi 85 sz. főúttal, azt keresztezi különszíntű csomópontban. Egy 5 és egy 4 ágú körforgalmi csomópont került kialakításra. A 85 sz. útnak, és az összekötő utaknak több korrekciója épült meg, hüllőátjárókkal. 5 db fúrt cölöp alapozású hídszerkezet épült, előregyártott hídgerendákból. Zajárnyékoló fal építés. Közműkiváltások, és építések, kertészet, fa és cserje telepítés EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Mérnöki feladatok ellátása a NIF Zrt. szerződéses rendszere szerint. * kivitelezési munkák teljeskörű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyzési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés * Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálása * A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomonkövetése, számlák ellenőrzése és igazolása * Interfész menedzsment: különböző mérnöki szakterületek és tervezési fázisok összehangolása, illetve közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásába Szerződés kezdete/vége: 2013.05.10. - 2015.08.31. (kivitelezés) - 2018.08.30. Kivitelezés kezdete/vége: 2013. 07. 12.—2015. 08 31. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2018. 08. 31. Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: Útépítés: M85-ös gyorsforgalmi út 2 x 2 sáv, középső elválasztó sávval, stabilizált padkával 85-ös út korrekciója 2 db, 950 m 1x 1sáv összekötő utak korrekciója: 525 m 1 x 1 sáv megerősített mezőgazdasági földutak Műtárgyak: 1. Aluljáró keresztező földút alatt, fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 2. Felüljáró 85-ös főút korrekciója felett, fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 3. Felüljáró a Barbacsi csatorna felett, fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 4. Felüljáró a 85 sz. út korrekcióval ,fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 5. Felüljáró összekötő út korrekciója alatt fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 6. Felüljáró a 85. sz. út csomópontja felett fúrt cölöp, előregyártott hídgerenda 7. Zajárnyékoló fal 1840 m2 Közművek:

8. sz. főút Márkó-Herend (63+778-69+055 km sz.) közötti szakasz

Projekt megnevezése, tárgya: Megbízási szerződés: 8. sz. főút Márkó-Herend (63+778-69+055 km sz.) közötti szakasz 115 kN-os burkolat-megerősítési, korszerűsítési, valamint kapcsolódó létesítményeinek kivitelezési munkáin Mérnök feladatok ellátása. Megbízó: NIF Kivitelező: KÖZGÉP Zrt. Projektvezető/Projektfelelős: Puchmann Gábor Konzorciumi partnerek: Főber, Eurout, C-Terv Projekt rövid leírása: 8-as számú külterületi I. rendű aszfalt főút Márkó Herend közötti szakasz 11,5 kN-megerősítése, korszerűsítésa 5277 m hosszban, 2 x 2 forgalmi sáv, középső elválasztó sávval, stabilizált padkával. Bándi és a Szentgáli bekötőutak korrekciója. Különszíntű csomópontok építése, hidak építése, gyalogos aluljárók építése, patakhíd építés, zajárnyékoló falak építés. Földutak, szervízutak építése,.Közműépítések, hírközlő, szénhidrogén, víz és csatorna vezetékek építése, 35 kV, 20 kV 0,4 kV elektromos vezetékek építése bontása közvilágítás, patakszabályozás. Növénytelepítés füvesítés, véderdő telepítés. EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Mérnöki feladatok ellátása a NIF Zrt. szerződéses rendszere szerint. * A kivitelezési munkák teljeskörű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyzési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés * Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálása * A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomonkövetése, számlák ellenőrzése és igazolása Interfész menedzsment: különböző mérnöki szakterületek és tervezési fázisok összehangolása, illetve közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában Szerződés kezdete/vége: Kezdete: 2013.10.15. 2015. 09. 12. (kivitelezés vége) lejárta: 2018.09.30. Kivitelezés kezdete/vége: 2013. 10. 22.--2015. 09. 12. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2018. 09. 30. Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: Útépítés: Külterületi I. rendű főút 2 x 2 forgalmi sáv, középső elválasztó sáv, padka: 5277m. tervezési sebesség 110 km/óra, korona szélesség: 25,6 m Bánd –Herend aszfalt bekötő út: 580 m 2 x1 sáv, 70 km/óra, 2,5 m stabilizált padka Herend-Szentgál aszfalt bekötőút 611 m 2 x 1 sáv, egy oldal járdával Herend vasútállomási belterületi út, 2 x 1 sáv egyoldali járdával 12 m koronaszélesség megerősített földutak: 3960 m Műtárgyak: 1. Bándi patak híd támaszköz: 6,9 m előregyártott tartók

Országos közutak közútkezelői tevékenységének ellenőrzése 2014-2016.

Projekt Megnevezése, tárgya: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közúthálózat üzemeltetési igazgatósága által kezelt országos közutak közútkezelői tevékenységének ellenőrzésére 2014-2016. évben. Megbízó: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Projektvezető/Projektfelelős: Tósoki Zoltán Az Észak-Magyarországi Régióban, a Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Magyar Közút Nonprofit Zrt 3 db megyei központjainak ellenőrzése havonta egyszer, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékességi területéhez tartozó 11 db üzemmérnökség által végzett üzemeltetési és karbantartási feladatak ellenőrzése havonta kétszer EUROUT Kft.feladatai, szolgáltatása: * Az ellenőrzés kiterjed a közúti útburkolatának, forgalombiztonsági berendezéseinek, és valamennyi úttartozék műszaki állapotának ellenőrzésére, beleértve, a kötelező nyilvántartások naplók, egyéb adminisztrációk ellenőrzésére. * Jegyzőkönyvek készítése, Havi, negyedéves jelentések készítése, Összefoglaló jelentések készítése. * A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő közúthálózatok mérnökségeinek elvégzett tevékenységéről a Havi teljesítés igazolásokra javaslat készítés. Szerződés kezdete/vége: 2014. –2016. Főbb mennyiségek, műszaki paraméterek: 4 800 km nem gyorsforgalmi út ellenőrzése 25 db ellenőrzés havonta.

Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának közúti villamos Járműtelep építése

Projekt megnevezése,tárgya: „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal) nagyprojekt – Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiépítése” nagyprojekt. Közúti villamos Járműtelep építés Megbízó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorcium vezető DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, tag , Kivitelezők: Atk Korzorcium Kft. Projektvezető/Projektfelelős: Nemere Ede Konzorciumi partnerek: MHV Cosinus Projekt rövid leírása: * DKV Zrt. Salétrom utcai JÁRMŰTELEP csarnok építése és meglévő csarnok létesítmények felújítása. * Műhely átalakítás és bővítés 2 577,75 m2 * Új kocsiszín és iroda építés, földszintes + 7,2 m építménymagasságú, 91,1X28,50 m befoglaló méretű vasbeton előregyártott elemekből épített csarnok szerkezet 3 280,38 m2 hasznos alapterülettel, szerelőaknával, magas szerelőpódiummal, felsővezetékkel * Új járműmosó építése olajfogóval * Új áramátalakító és porta épület. * vágánybontások 0,4 km, új vágány építése 1,0 km, aknás vágány építés 100 m, új kitérő (Ph rendszerű) építés 13 kitérőcsoport, közműépítések 1 500 m, * belső kiszolgáló utak, parkolók, rakodók, építése, zöldfelület kialakítás, parkosítás. EUROUT Kft. feladatai, szolgáltatása: Mérnöki feladatok ellátása a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, szerződéses rendszere szerint. * A kivitelezési munkák teljeskörű lebonyolítása: műszaki ellenőrzés, kivitelező vállalkozók minőségbiztosítási és minőségellenőrzési eljárásainak felülvizsgálata és betartatása, a kivitelezéssel összefüggő hatósági eljárásokban való közreműködés, műszaki átadás-átvételi és üzembehelyzési, forgalomba helyezési eljárások szervezése és lebonyolítása, garanciális igények érvényesítésében való közreműködés * Claim menedzsment, változtatások és követelések nyilvántartása, kezelése, elbírálásába közreműködés * A teljes projekt, illetve az egyes szerződések pénzügyi nyomon követése, teljesítés igazolások * Közreműködés a számos kivitelező munkájának műszaki, ütemezésbeli és organizációs összehangolásában Szerződés kezdete/vége: 2009. március 20. - 2014. június 12 Kivitelezés kezdete/vége: 2010. március 11. - 2014. június 12. Garanciális időszak / jótállási időszak vége: 2017. június 15.