Hírek2016.06.23 14:42

Tiszavasvári volt Alkaloida gyógyszergyár tényfeltárási munkálatainak előrehaladása

A Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (8184 Balatonfűzfő, Munkás tér 2.) az EUROUT – Adam Lee Miller – Agruniver Mérnök Konzorciumot, mint a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesét bízta meg a Tiszavasvári volt Alkaloida hulladéklerakó részletes tényfeltárásának elvégzésével.

A kármentesítési terület kb. 30 ha, a résfalon belüli terület 24 ha, míg a szennyezéssel vélhetőleg érintett teljes terület (a kármentesítési területtel együtt) 100 ha volt. A szennyeződéseket vertikálisan (mintegy 40 m-ig), illetve horizontálisan volt szükséges lehatárolni.


Az elkészült tényfeltárási záródokumentáció tartalmi követelményeit a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete rögzíti.

Az EUROUT – Adam Lee Miller – Agruniver Mérnök Konzorcium a záródokumentációt elkészítette, melyet a Megrendelő 2016. június 13-án nyújtott be a környezetvédelmi hatóság részére.


A feladat részeként, a 3 db monitoring kút vízjogi engedélyezési dokumentációjának elkészültét követően, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 2016. április 8-án vízjogi engedélyt adott ki.

A kivitelezési munkák az engedélyes tervek és a jogerős vízjogi engedély birtokában 2016. május 2-án befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2016. május 19.-én sikeresen zárult.


A projekt folyamán az újonnan létesített 4 db monitoring kút (MRV-7, MRV-8, MRV-9, MRV-10) engedélyezési dokumentációja is elkészült, melyet követően a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága - 2016. április 8-án - a vízjogi engedélyt kiadta. A kútfej-kiképzéseket követően a kivitelezés 2016. május 19.-én sikeres Műszaki átadás-átvétellel zárult.


7 db monitoring kút (MRV-1, MRV-2, MRV-5, MRV-6, BRV-4, BRV-5, BRV-6) fennmaradási engedélyezési dokumentációja elkészült. A dokumentáció benyújtását követően a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága 2016. március 23-án módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki.

A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet szerint - a projekt részeként - elkészült a 8 db mélyrétegvíz monitoring kút (MRV-1, MRV-2, MRV-5, MRV-6, MRV-7, MRV-8, MRV-9, MRV-10) vízföldtani naplója is.